THỨ TƯ, NGÀY 22 THÁNG 03 NĂM 2023 03:23

Hà Nội phấn đấu giải quyết việc làm mới cho 162.000 lao động trong năm 2023

UBND TP. Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 21/KH-UBND về việc hỗ trợ, phát triển thị trường lao động, giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn TP năm 2023, trong đó: Phấn đấu giải quyết việc làm mới cho 162.000 lao động; giảm tỷ lệ thất nghiệp thành thị ở mức < 4%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 73,2%.

Để đạt các mục tiêu này, UBND TP. Hà Nội đã đề ra nhiều giải pháp như: Hỗ trợ đảm bảo an sinh xã hội, hỗ trợ về lao động và chuyên gia, hỗ trợ phát triển thị trường lao động; giải quyết việc làm thông qua các nhóm giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tăng cường thu hút đầu tư các dự án vào các khu công nghiệp; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tuyên truyền và nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống sàn giao địch việc làm thành phố.

Đồng thời, tăng cường hoạt động xuất khẩu lao động, khai thác tối đa nhu cầu lao động tại các thị trường mới tiềm năng cũng như các thị trường truyền thống. Bên cạnh đó, đẩy mạnh khai thác nhu cầu lao động trong các lĩnh vực và các nghề mới, đòi hỏi trình độ cao cả về tay nghề và ngoại ngữ…

Bên cạnh đó là nâng cao hiệu quả hoạt động vay vốn giải quyết việc làm từ nguồn vốn ngân sách thành phố ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội. Trong trường hợp không đáp ứng đủ nguồn lực, cần có cơ chế linh hoạt tạo thuận lợi cho Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội huy động các nguồn lực đề tăng nguồn vốn vay.

Theo kế hoạch, trong quý I năm 2023, thành phố sẽ tổ chức 56 phiên giao dịch việc làm, trong đó: 53 phiên giao dịch việc làm hàng ngày; 1 phiên giao dịch việc làm online; 1 phiên giao dịch việc làm chuyên đề; 1 phiên giao dịch việc làm lưu động.

Cùng với đó, giải quyết việc làm từ nguồn vốn ngân sách thành phố ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn là 432 tỷ đồng (trong đó, nguồn thu hồi là 342 tỷ đồng, nguồn đã được thông báo bổ sung năm 2023 là 90 tỷ đồng), tạo việc làm cho 7.200 lao động. Chỉ tiêu xuất khẩu lao động là đưa 500 người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Trong quý II, sẽ tổ chức 65 phiên giao dịch việc làm, trong đó: 58 phiên giao dịch việc làm hàng ngày, 2 phiên giao dịch việc làm online, 1 phiên giao dịch việc làm lồng ghép, 1 phiên giao dịch việc làm chuyên đề, 3 phiên giao dịch việc làm lưu động.

Cùng với đó, giải quyết việc làm từ nguồn vốn ngân sách thành phố ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn là 833 tỷ đồng (trong đó, nguồn thu hồi là 633 tỷ đồng, nguồn dự kiến bổ sung thêm là 200 tỷ đồng), tạo việc làm cho 13.900 lao động; đưa 1.000 người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.

Quý III, tổ chức 65 phiên giao dịch việc làm, trong đó: 59 phiên giao dịch việc làm hàng ngày, 3 phiên giao dịch việc làm online, 1 phiên giao dịch việc làm chuyên đề, 2 phiên giao dịch việc làm lưu động.

Giải quyết việc làm từ nguồn vốn ngân sách thành phố ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn là 767 tỷ đồng (trong đó, nguồn thu hồi là 167 tỷ đồng, nguồn dự kiến bổ sung thêm là 600 tỷ đồng), tạo việc làm cho 12.800 lao động; đưa 1.300 người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.

Quý IV sẽ tổ chức 65 phiên giao dịch việc làm, trong đó: 60 phiên giao dịch việc làm hàng ngày, 2 phiên giao dịch việc làm online, 1 phiên giao dịch việc làm lồng ghép, 2 phiên giao dịch việc làm chuyên đề.

Bên cạnh đó, giải quyết việc làm từ nguồn vốn ngân sách thành phố ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn thành phố là 313 tỷ đồng (từ nguồn thu hồi), tạo việc làm cho 5.200 lao động; đưa 1.200 người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.  

MINH ANH

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh