THỨ BẨY, NGÀY 28 THÁNG 01 NĂM 2023 02:04

Hà Nội phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2022

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 337/QĐ-UBND ngày 12/1/2023 phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2022.
Trao quà Tết cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Mỹ Đức ngày 12/1/2023.

Trao quà Tết cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Mỹ Đức ngày 12/1/2023.

Theo đó, căn cứ quy định chuẩn nghèo đa chiều của thành phố Hà Nội giai đoạn 2022 - 2025 và một số quy định có liên quan, tổng số hộ nghèo của Hà Nội được xác định là 2.134 hộ (tỷ lệ hộ nghèo 0,095%); tổng số hộ cận nghèo là 22.263 hộ (tỷ lệ hộ cận nghèo 0,990. Số hộ nghèo, hộ cận nghèo phê duyệt tại Quyết định này là cơ sở để thực hiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo và an sinh xã hội của thành phố Hà Nội năm 2023 và các năm tiếp theo.

UBND thành phố Hà Nội giao Sở LĐ-TB&XH chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện các chính sách, giải pháp hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo. Tập trung ưu tiên hộ nghèo dân tộc thiểu số, hộ nghèo không có khả năng lao động, hộ nghèo có đối tượng bảo trợ xã hội; tổng hợp, báo cáo UBND thành phố, Bộ LĐ-TB&XH theo quy định.

Các sở, ban, ngành thành phố trên cơ sở số hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều của thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025 phối hợp, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, an sinh xã hội và giảm nghèo năm 2023 trên địa bàn thành phố Hà Nội; tham mưu các chính sách, giải pháp nhằm giảm mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.

UBND các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện đồng bộ các chính sách, giải pháp hỗ trợ giảm nghèo bền vững, hạn chế tối đa hộ nghèo phát sinh, không để hộ tái nghèo. Năm 2023, phấn đấu giảm 30% số hộ nghèo so với cuối năm 2022. Đồng thời, chỉ đạo tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo thường xuyên hàng năm và xác định hộ làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình theo quy định; chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã, phường, thị trấn chủ động phát hiện hộ gia đình gặp khó khăn, biến cố, rủi ro trong năm, hướng dẫn hộ gia đình phối hợp thực hiện quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định; thực hiện công khai, minh bạch trong công tác rà soát, công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo; hộ làm nông. lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình và thực hiện các chính sách giảm nghèo; ứng dụng công nghệ thông tin trong việc rà soát, quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình trên địa bàn...

PV

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh