Hà Nội: Cơ sở cai nghiện bắt buộc đến năm 2020 công suất tiếp nhận 500- 1.000 người

07:02 - 27/02/2017

Đối với cơ sở cai nghiện có chức năng cai nghiện bắt buộc, đến năm 2020, công suất tiếp nhận 500- 1.000 người; công suất tiếp nhận mỗi cơ sở tối đa không quá 1.000 người; duy trì tối đa không quá 3 cơ sở cai nghiện bắt buộc. Đây là mục tiêu được đặt ra trong kế hoạch số 39/KH-UBND triển khai quy hoạch mạng lưới cơ sở cai nghiện ma túy đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 trên địa bàn TP Hà Nội mới được UBND TP ban hành.

Theo kế hoạch, đến năm 2020, trên địa bàn Thành phố giảm số lượng cơ sở cai nghiện có chức năng cai nghiện bắt buộc trong quy hoạch xuống còn 3 cơ sở; giảm quy mô, khả năng cung cấp dịch vụ cai nghiện bắt buộc còn 2.000 người.

Tạo việc làm cho người sau cai nghiện (Ảnh minh họa)

Chuyển đổi các cơ sở còn lại thành cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện (trong đó có điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế) hoặc đa chức năng. 
Tăng số lượng, quy mô, khả năng tiếp nhận, cung cấp dịch vụ của các cơ sở cai nghiện tự nguyện đáp ứng nhu cầu cai nghiện của 80% số người nghiện có danh sách (tương đương khoảng 9.000 - 10.000 lượt người). 
90% cơ sở cai nghiện đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện về cai nghiện theo quy định pháp luật. 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ sở cai nghiện được đào tạo, cấp chứng chỉ hoặc chứng nhận theo tiêu chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ cai nghiện ma túy theo quy định pháp luật.
Đối với cơ sở cai nghiện có chức năng cai nghiện bắt buộc, đến năm 2020, công suất tiếp nhận 500 – 1.000 người; công suất tiếp nhận mỗi cơ sở tối đa không quá 1.000 người. TP duy trì tối đa không quá 3 cơ sở cai nghiện bắt buộc.
Căn cứ vào tình hình thực tế, TP sẽ thành lập Điểm vệ tinh thuộc cơ sở cai nghiện tại những quận, huyện có trên 250 người nghiện có hồ sơ quản lý để tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ cai nghiện theo nguyên tắc không phát sinh biên chế.
Đến năm 2030, TP duy trì tối đa không quá 2 cơ sở cai nghiện bắt buộc. Các cơ sở tiếp nhận người nghiện ma túy khi tòa án quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc của tỉnh, TP lân cận không còn duy trì cơ sở cai nghiện ma túy để thi hành quyết định.
Đối với các cơ sở cai nghiện tự nguyện, đến năm 2020 tăng tiếp nhận số người nghiện ma túy tham gia. Bao gồm các đối tượng tham gia điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế lên khoảng 9.000 - 10.000 lượt, tương đương 80% số người nghiện có hồ sơ quản lý.
Mỗi cơ sở cai nghiện tự nguyện tiếp nhận số lượng người tham gia cai nghiện tối đa không quá 1.000 người, bảo đảm phù hợp với điều kiện của cơ sở.
Các cơ sở cai nghiện tự nguyện không phân biệt nơi cư trú của người nghiện ma túy khi tiếp nhận. Người nghiện ma túy có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú dài hạn tại Hà Nội được TP hỗ trợ kinh phí trong thời gian cai nghiện tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện.
TP thành lập Điểm tư vấn chăm sóc hỗ trợ điều trị nghiện ma túy tại cộng đồng hoặc bổ sung thêm chức năng điều trị, cai nghiện ma túy cho các cơ sở y tế bảo đảm thuận lợi khi thực hiện.
Theo kế hoạch, năm 2017 TP xây dựng Đề án chuyển đổi các Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục Lao động thành cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện, cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc và cơ sở cai nghiện ma túy đa chức năng. Từ năm 2018, thực hiện chuyển đổi các Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục Lao động xã hội thành cơ sở cai nghiện ma túy.
Kinh phí thực hiện được lấy từ nguồn chi thường xuyên hằng năm của TP, huy động từ các nguồn lực xã hội hóa, hợp tác quốc tế và các nguồn lực khác.
Để hoàn thành chỉ tiêu trên, thành phố triển khai thực hiện đồng bộ giải pháp, trong đó, cùng với đổi mới chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm công tác y tế, tư vấn, giáo dục, dạy nghề cho người nghiện ma túy; bảo đảm phù hợp đặc điểm tâm lý, sinh lý và khả năng nhận thức của người nghiện ma túy…, thành phố sẽ khuyến khích cai nghiện ma túy tự nguyện; áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc đối với người sử dụng ma túy có hành vi nguy hiểm cho xã hội. 
Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn cán bộ làm việc tại các cơ sở cai nghiện ma túy; về chương trình, giáo trình đào tạo chuyên môn, đào tạo liên tục đối với đội ngũ làm công tác cai nghiện ma túy tại các cơ sở cai nghiện ma túy. Quy định về tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật tối thiểu của các cơ sở cai nghiện ma túy (thống nhất trong toàn quốc). Quy định quản lý, điều hành và tổ chức hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy có chức năng cai nghiện bắt buộc.

NGUYỄN THANH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›