THỨ BA, NGÀY 03 THÁNG 10 NĂM 2023 03:52

Hà Nội rực sắc cờ hoa chào mừng Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9

(Dân sinh) - UBND Thành phố Hà Nội đề nghị các cơ quan, đơn vị, bệnh viện, trường học và Nhân dân trên địa bàn Thành phố treo cờ Tổ quốc từ ngày 18/8/2023 đến hết ngày 3/9/2023.
Các cơ quan, đơn vị, bệnh viện, trường học và nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội treo cờ Tổ quốc từ ngày 18/8/2023 đến hết ngày 3/9/2023.

Các cơ quan, đơn vị, bệnh viện, trường học và nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội treo cờ Tổ quốc từ ngày 18/8/2023 đến hết ngày 3/9/2023.

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Thông báo số 731/TB-UBND về việc treo cờ Tổ quốc.

Theo đó, nhân dịp kỷ niệm 78 Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2023), và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2023), UBND thành phố Hà Nội đề nghị các cơ quan, đơn vị, bệnh viện, trường học và Nhân dân trên địa bàn Thành phố treo cờ Tổ quốc từ ngày 18/8/2023 đến hết ngày 3/9/2023.

UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, nhắc nhở việc treo cờ Tổ quốc ở địa bàn dân cư; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị kiểm tra việc treo cờ Tổ quốc ở các đơn vị thuộc quyền quản lý.

THANH MẠNH

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh