THỨ HAI, NGÀY 06 THÁNG 02 NĂM 2023 06:50

Hà Nội sáp nhập 2 trường cao đẳng

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 23/QĐ-UBND ngày 3/1/2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội.
 Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội.

Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội.

Theo đó, căn cứ vào một số văn bản, trong đó có Quyết định số 1267/QĐ-LĐTBXH ngày 15/12/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về sáp nhập Trường Cao đẳng Công nghệ và Môi trường Hà Nội vào Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội và đổi tên thành Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội, UBND thành phố Hà Nội quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội cụ thể như sau:

Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố Hà Nội; là cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong hệ thống giáo dục quốc dân, chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, quyền tự chủ theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp và quy định của pháp luật hiện hành.

Trường có trụ sở chính tại tổ dân phố Nhuệ Giang, phường Tây Mỗ; địa điểm đào tạo tại số 30A Vũ Hữu, phường Trung Văn và Đình Thôn, phường Mỹ Đình 1 (đều thuộc quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội); có chức năng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đa ngành, đa lĩnh vực có trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp; bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động theo yêu cầu của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và người lao động; nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật - công nghệ nâng cao chất lượng hiệu quả đào tạo; tổ chức sản xuất, kinh doanh dịch vụ theo quy định của pháp luật…

Về quyền hạn, trường được xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, chiến lược phát triển trường phù hợp với chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động; tổ chức đào tạo các chương trình giáo dục nghề nghiệp; liên kết với cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học, doanh nghiệp, tổ chức trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật, nhằm khai thác, huy động các nguồn lực xã hội trong thực hiện các chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp để nâng cao chất lượng đào tạo, gắn đào tạo với việc làm và thị trường lao động; liên kết, phối hợp với cơ sở giáo dục đại học tổ chức đào tạo trình độ đại học theo hình thức vừa làm vừa học và đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng lên trình độ đại học theo quy định của Luật Giáo dục đại học và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Trường tổ chức giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông cho học sinh có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở theo học trình độ trung cấp theo quy định của Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn thi hành; tổ chức hoạt động phát triển, đánh giá kỹ năng nghề, kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp theo quy định của Chính phủ…

PV

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh