CHỦ NHẬT, NGÀY 28 THÁNG 11 NĂM 2021 12:19

Hà Nội sẽ giảm 10% biên chế công chức, 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương ngân sách

Để thực hiện có kết quả đề án tinh giản biên chế, Hà Nội đặt mục tiêu năm 2021 và các năm tiếp theo giảm 10% biên chế công chức và 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với biên chế giao.
Hà Nội sẽ giảm 10% biên chế công chức, 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương ngân sách - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Đây là nội dung đáng chú ý trong Quyết định số 3569/QĐ-UBND ngày 16-7-2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025 của thành phố.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu các ngành, các cấp, cơ quan, đơn vị nghiêm chỉnh thực hiện theo đúng biên chế được giao theo nghị quyết của HĐND thành phố về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp thành phố Hà Nội hằng năm.

Thành phố tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn theo hướng giảm đầu mối các đơn vị trực thuộc; không thành lập tổ chức mới, trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền quyết định. Giảm tối đa các ban quản lý dự án; đẩy mạnh hợp nhất, sắp xếp tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập để thu gom đầu mối, giảm biên chế; thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp, nhiệm vụ để nâng cao năng suất lao động, cụ thể giai đoạn 2021-2025, tăng năng suất lao động 7-7,5%, tỷ lệ lao động qua đào tạo 75-80%, tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ 55-60%, tỷ lệ thất nghiệp thành thị dưới 3%.

Bên cạnh đó, xây dựng phong cách làm việc của bộ máy chính quyền các cấp thành phố theo hướng phục vụ, thân thiện, chuyên nghiệp và tạo điều kiện tối đa. Xác lập môi trường đầu tư thân thiện, bình đẳng và có tính cạnh tranh cao. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, theo phương châm 5 rõ: “Rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả” và “một việc, một đầu mối xuyên suốt”.

Thành phố cũng chú trọng xây dựng chính quyền điện tử, bảo đảm hơn 80% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4; 100% văn bản giao dịch giữa các cơ quan nhà nước thực hiện trên môi trường mạng, ứng dụng chữ ký số chuyên dùng...


PV

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh