THỨ TƯ, NGÀY 05 THÁNG 10 NĂM 2022 12:06

Hà Nội tạm thời chưa thu học phí năm học 2022-2023

Các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội tạm thời chưa thực hiện thu học phí năm học 2022-2023.
Hà Nội tạm thời chưa thu học phí năm học 2022-2023.

Hà Nội tạm thời chưa thu học phí năm học 2022-2023.

Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết vừa có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã và các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc hướng dẫn tạm thời chưa thực hiện thu học phí năm học 2022-2023.

Sở GD&ĐT Hà Nội đang phối hợp các đơn vị liên quan báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trình Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội thông qua Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2022-2023.

Trong thời gian chờ Hội đồng nhân dân thành phố ban hành Nghị quyết, Sở GD&ĐT Hà Nội đề nghị Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc theo phân cấp quản lý (trừ các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao); các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở GD&ĐT Hà Nội (trừ các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao) tạm thời chưa thực hiện thu học phí cho đến khi có hướng dẫn mới.

HÒA THANH

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh