CHỦ NHẬT, NGÀY 23 THÁNG 01 NĂM 2022 07:14

Hà Nội tập trung thực hiện 8 nhóm nhiệm vụ để đạt mục tiêu tăng trưởng 4,54% năm 2021

Sáng nay (23/9), trong phát biểu tại phiên họp Kỳ họp thứ 2 HĐND TP. Hà Nội khoá XVI, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chu Ngọc Anh cho biết, UBND TP. Hà Nội đã xây dựng Kế hoạch điều hành kinh tế - xã hội theo 2 kịch bản trong quý 3 và 4, tuy nhiên sẽ phấn đấu đạt kịch bản cơ sở là: Quý 4/2021 đạt tăng trưởng 6,98% và cả năm 2021 đạt 4,54%. Bên cạnh đó là nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức chưa từng có do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 để hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển của cả năm 2021.

Hà Nội: Tập trung thực hiện 8 nhóm nhiệm vụ để đạt mục tiêu tăng trưởng 4,54% năm 2021 - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chu Ngọc Anh.

Để phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu tăng trưởng năm 2021, cùng với việc tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Thành phố đã xác định tập trung thực hiện hiệu quả 8 nhóm nhiệm vụ để triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế; nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, chuyển hướng và tổ chức lại các hoạt động kinh tế; đa dạng hóa sản phẩm gắn với nâng cao sức cạnh tranh, phát triển thị trường…

Trong đó, đầu tiên là xây dựng các kịnh bản cụ thể trên cơ sở rà soát khả năng, nguồn lực phát triển từng lĩnh vực; phân công nhiệm vụ đến từng ngành, đơn vị để triển khai thực hiện, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021; phấn đấu thực hiện thành công mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế.

Tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy thu hút đầu tư; đẩy nhanh giải ngân, nhất là vốn đầu tư công; thúc đẩy sản xuất nông nghiệp; điều hành thu, chi ngân sách hiệu quả.

Trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, Thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, đẩy mạnh áp dụng các biện pháp phù hợp để tiếp tục kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố. Tập trung ưu tiên cho nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, đặt mục tiêu chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân là trên hết, trước hết; quyết tâm bảo vệ an toàn cho Thủ đô, bảo đảm ngăn chặn, đẩy lùi, không để dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Bên cạnh đó là các nhóm giải pháp về an sinh xã hội, đẩy mạnh cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả gắn với trách nhiệm người đứng đầu; tăng cường chất lượng, hiệu quả quản lý quy hoạch, đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đô thị, bảo vệ môi trường.

Thành phố cũng chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện để báo cáo Trung ương đối với 3 nội dung lớn để tạo hành lang pháp lý cho chiến lược phát triển trong giai đoạn tới của Thành phố, gồm: Triển khai tổ chức lập Quy hoạch Thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 và Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 theo đúng trình tự quy định. Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị và xây dựng, đề xuất ban hành Nghị quyết mới về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 với các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lớn phù hợp cho từng thời kỳ. Đánh giá kết quả thi hành Luật Thủ đô năm 2012 để nghiên cứu, đề xuất Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật Thủ đô, tạo thể chế thuận lợi để xây dựng, phát triển Thủ đô nhanh và bền vững.

VH

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh