Cuối năm 2018 Hà Nội tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo

13:21 - 19/08/2018

Theo Kế hoạch số 2586/KH-SLĐTBXH vừa được Sở LĐ-TB&XH TP. Hà Nội ban hành, từ 1/9 đến 30/9/2018, tất cả các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố sẽ tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo của địa phương mình. Đối tượng là các hộ gia đình đang sinh sống và có hộ khẩu thường trú trên địa bàn thành phố.

 

Các xã, phường, thị trấn thực hiện việc rà soát thông qua các phương pháp đánh giá, chấm điểm tài sản, thu thập thông tin đặc điểm, điều kiện sống của hộ gia đình để ước lượng thu nhập và xác định mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Quy trình rà soát thực hiện theo quy trình tại Điều 5, Điều 6 Thông tư số 17///2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội. Để thực hiện tốt việc rà soát, Sở LĐ-TB&XH sẽ tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ rà soát, đôn đốc, giám sát, kiểm tra công tác tổ chức, thực hiện của các địa phương. Tổng hợp báo cáo kết quả rà soát về UBND thành phố và Bộ LĐ-TB&XH, trình UBND Thành phố quyết định phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo. UBND quận, huyện, thị xã ban hành kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng tham gia rà soát. Phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn.

Theo dõi hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, phúc tra kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trong trường hợp thấy kết quả rà soát chưa phù hợp với tình hình thực tế của địa phương hoặc khi có đơn thư khiếu nại. Phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn. Chỉ đạo thực hiện cập nhật thông tin hộ nghèo, hộ cận nghèo biến động vào phần mềm quản lý...

P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›