CHỦ NHẬT, NGÀY 02 THÁNG 10 NĂM 2022 10:27

Hà Nội triển khai Chương trình sức khỏe học đường giai đoạn 2022 - 2025

UBND thành phố Hà Nội vừa triển khai Kế hoạch Số 238/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình Sức khỏe học đường trên địa bàn thành phố giai đoạn 2022-2025.

Theo kế hoạch, đối tượng thụ hưởng bao gồm tất cả các học sinh đang được nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục tại trường học theo phân cấp quản lý trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đối tượng thực hiện bao gồm cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên y tế, nhân viên, người lao động tại nhà bếp, nhà ăn, căng tin, người làm công việc khác liên quan đến Chương trình Sức khỏe học đường trong trường học; người làm việc tại các cơ sở cung cấp suất ăn, đồ uống cho học sinh; cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh; các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Bữa ăn của trẻ mầm non.

Bữa ăn của trẻ mầm non.

Nội dung trọng tâm của chương trình bao gồm chăm sóc, bảo vệ và quản lý sức khỏe học sinh trong trường học; giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong trường học; tổ chức bữa ăn học đường, bảo đảm dinh dưỡng hợp lý trong trường học; tuyên truyền, giáo dục sức khỏe học đường trong trường học; ứng dụng công nghệ thông tin vào chăm sóc, bảo vệ, quản lý sức khỏe học sinh và thống kê, báo cáo trong trường học.

Về việc này, UBND thành phố giao Sở Y tế hướng dẫn chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên về đảm bảo vệ sinh trường học; danh mục trang thiết bị, thuốc thiết yếu phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu tại trường học; hỗ trợ chuyên môn công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu tại trường học; hỗ trợ chuyên môn công tác chăm sóc dinh dưỡng, an toàn thực phẩm, công tác phòng chống bệnh tật học đường, phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe học sinh; phòng chống các yếu tố nguy cơ và bệnh không lây nhiễm, sức khỏe tâm thần, sức khỏe sinh sản ở học sinh.

Đồng thời phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ nhân viên y tế trường học, y tế cơ sở về các vấn đề liên quan đến sức khỏe học đường.

K.VÂN

Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh