THỨ BA, NGÀY 05 THÁNG 07 NĂM 2022 10:00

Hà Nội triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy

Hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chồng ma túy; ngày Thế giới và ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6” năm 2022, Sở LĐ-TB&XH Hà Nội chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy, hoàn thiện và nâng cao chất lượng cung câp dịch vụ cai nghiện ma túy, xây dựng cơ sở cai nghiện ma túy “Thân thiện, an toàn”.

Theo kế hoạch 1443 ngày 13/4/2022 của Sở LĐ-TB&XH TP. Hà Nội, thực hiện Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 10/3/2022 của UBND TP. Hà Nội về triển khai công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn thành phố năm 2022, Sở LĐ-TB&XH Hà Nội đã xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chồng ma túy; ngày Thế giới và ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6”.

Theo đó, TP. Hà Nội sẽ đây mạnh công tác tuyên truyền cho học sinh, sinh viên các trường trung cấp nghề thuộc Sở, thực hiện mục tiêu “Trường học không ma túy”. Tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy, hoàn thiện và nâng cao chất lượng cung câp dịch vụ cai nghiện ma túy, xây dựng cơ sở cai nghiện ma túy “Thân thiện, an toản”.

Cơ sở Cai nghiện ma túy số 6 Hà Nội tổ chức lễ phát động phong trào thi đua hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2022.

Cơ sở Cai nghiện ma túy số 6 Hà Nội tổ chức lễ phát động phong trào thi đua hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2022.

Để thực hiện, Sở LĐ-TB&XH Hà Nội yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các nội dung thị đua hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy, tạo hiệu ứng lan tỏa về truyền thông trong đơn vị, từng gia đình và toàn xã hội. Kịp thời phát hiện và biểu dương những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống ma túy. Việc tổ chức Lễ mít tỉnh phải thiết thực, trang trọng, hiệu quả, tiết kiệm và phải bảo đảm an toàn về công tác phòng, chồng dịch Covid-19.

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục và phát động phong trào thi đua trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc các Phòng chuyên môn nghiệp vụ và các đơn vị trực thuộc Sở Lao động - Thương bình và Xã hội. Các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở chỉ đạo quán triệt, nghiên cứu và triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Kế hoạch số 4488 ngày 04/8/2021 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội về triển khai thực hiện Quyết định số 610/QĐ - LĐTBXH của Bộ trưởng Bộ Lao động — Thương bình và Xã hội thực hiện Quyết định số 291/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ về tăng cường nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy, lồng ghép triển khai tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống ma túy 2021, các nội dung liên quan công tác phòng, chống ma túy đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Phát động phong trào thi đua hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy, ngày Thể giới và ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6” trong cơ quan, đơn vị gắn với mục tiêu phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chuyên môn của Phòng, của đơn vị được giao, thể hiện bằng những hành động, việc làm cụ thể, góp phần xây dựng, đóng góp vào kết quá chung trong đợt thi đua của Ngành LĐ-TB&XH Hà Nội.

Phát động phong trào thi đua trong cán bộ, giảng viên, người lao động, học sinh các trường trung cấp thuộc Sở tìm hiểu Luật phòng, chồng ma túy, các kỹ năng phòng chồng ma túy băng nhiều hình thức phù hợp. Các đơn vị tổ chức hoạt động tuyên truyền Luật phòng, chống ma túy bằng nhiều hình thức phù hợp để mọi người năm chắc, hiểu sâu các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy, từ đó có nhiều hành động và việc làm thiết thực góp phần vào công tác phòng, chống ma túy của Thành phố nói chung và Sở LĐ-TB&XH nói riêng.

100% cán bộ, giảng viên, người lao động, học sinh đăng ký tham gia cuộc thi tìm hiểu "Luật phòng chống ma túy năm 2021” do nhà trường phát động. Các đơn vị tổ chức tập huấn nâng cao trình độ cho cán bộ, giảng viên, người lao động các kiến thức cơ bản về ma túy, kỹ năng phòng, chống ma túy trong nhà trường để giảng viên lồng ghép nội dung này trong quá trình dạy học, nâng cao kỹ năng phòng, chống ma túy cho học sinh.  Tổ chức các hoạt động thi đua tại các Cơ sở cai nghiện ma túy để nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ cai nghiện.

THÀNH NAM

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh