THỨ TƯ, NGÀY 01 THÁNG 02 NĂM 2023 10:22

Hà Nội xảy ra 58 vụ án giết người trong năm 2022

Trong năm 2022 và tháng 01/2023, trên địa bàn toàn thành phố Hà Nội xảy ra 67 vụ án giết người (riêng năm 2022 xảy ra 58 vụ), giảm 2 vụ so với cùng kỳ năm 2019, tăng 19 vụ so với cùng kỳ năm 2021.

Tham luận về “thực trạng và giải pháp phòng chống tội phạm giết người do nguyên nhân mâu thuẫn tình ái” tại hội nghị Hội ý nghiệp vụ về phòng, chống tội phạm giết người do Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an tổ chức ngày 17/01/2023, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, bám sát chỉ đạo của Bộ Công an về tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người, tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe trên địa bàn thành phố, căn cứ tình hình thực tế, CATP Hà Nội đã triển khai đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp, giải pháp trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung, tội phạm giết người nói riêng.

Thành phố Hà Nội xảy ra 58 vụ án giết người trong năm 2022.

Thành phố Hà Nội xảy ra 58 vụ án giết người trong năm 2022.

Do đó, tình hình tội phạm giết người, giết người do nguyên nhân mâu thuẫn tình ái trên địa bàn Thủ đô giảm, không có đột biến về số vụ. Trong năm 2022 và tháng 01/2023, trên địa bàn toàn thành phố Hà Nội xảy ra 67 vụ án giết người (riêng năm 2022 xảy ra 58 vụ), giảm 2 vụ so với cùng kỳ năm 2019, tăng 19 vụ so với cùng kỳ năm 2021. Điều tra khám phá 67/67 vụ, 84 đối tượng (đạt tỷ lệ 100%).

Trong đó, đã xảy ra 10 vụ giết người do nguyên nhân mâu thuẫn tình ái (chiến 15,2%), giảm 01 vụ so với cùng kỳ năm 2019 và tăng 4 vụ so với cùng kỳ năm 2021. Giết người do mâu thuẫn tình ái luôn chiếm tỷ lệ tương đối cao trong tổng số các vụ án giết người, cụ thể năm 2019 là 10/63 vụ, năm 2021 là 6/46 vụ, năm 2022 là 9/58 vụ. 

Tội phạm giết người do nguyên nhân mâu thuẫn tình ái trên địa bàn Thành phố năm 2022 giảm so với năm 2019, tuy nhiên vẫn diễn biến tăng so với năm 2021 và tiền ẩn nguy cơ phức tạp với nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, đòi hỏi các cơ quan chức năng phải có sự vào cuộc, nâng cao công tác nắm tình hình hòa giải mâu thuẫn tại cộng đồng…

Thời gian tới, tình hình tội phạm giết người có thể còn tiềm ẩn những diễn biến phức tạp. Để phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả loại tội phạm này, CATP tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp trọng tâm như: làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp, huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân trong phòng ngừa tội phạm giết người nói chung, giết người do nguyên nhân tình ái nói riêng, trong đó nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở, các biện pháp phòng, chống bạo lực gia đình; phối hợp với các ban, ngành, cơ sở giáo dục, cơ quan báo chí truyền thông, tổ chức xã hội…đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là các quy định của pháp luật hình sự, chế tài xử lý đối với tội phạm giết người; tuyên truyền người dân, nhất là người chưa thành niên, người có nguy cơ phát sinh mâu thuẫn tình ái về cách thức tự bảo vệ tính mạng, sức khỏe, kỹ năng đấu tranh với hành vi bạo lực và giảm xung đột khi có mâu thuẫn thực tế xảy ra.

Tiếp tục nắm tình hình, kịp thời nhận diện, phát hiện mâu thuẫn tình ái, đối tượng để có giải pháp phòng ngừa hiệu quả; làm tốt công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm giết người, đặc biệt các hành vi đe dọa giết người có liên quan đến mâu thuẫn tình ái; nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án giết người…

CHU LƯƠNG

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh