THỨ SÁU, NGÀY 27 THÁNG 01 NĂM 2023 12:01

Hà Nội: Xử phạt vi phạm hành chính hơn 4,3 tỷ đồng trong lĩnh vực giao thông vận tải trong tháng 11

Theo báo cáo của Thanh tra sở GTVT Hà Nội, Trong tháng 11/2022, lực lượng Thanh tra GTVT đã lập biên bản vi phạm hành chính 1.452 trường hợp, tương đương số tiền xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) 4.304.850.000 đồng, tạm giữ 22 phương tiện, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe (GPLX) có thời hạn 111 trường hợp. Đạt 125,94% chỉ tiêu bình quân tháng đã đề ra.

Trong đó, lĩnh vực vận tải hành khách Đã kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính 476 trường hợp, phạt tiền 928.800.000.000 đồng, tạm giữ 04 phương tiện, tước quyền sử dụng GPLX có thời hạn 52 trường hợp. Lũy kế 11 tháng năm 2022, đã kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính 4.007 trường hợp, phạt tiền 7.523.850.000 đồng, tạm giữ 31 phương tiện, tước quyền sử dụng GPLX có thời hạn 451 trường hợp.

Trong lĩnh Vận tải hàng hóa: Đã lập biên bản vi phạm hành 605 trường hợp, phạt tiền 2.503.050.000 đồng, tạm giữ 10 phương tiện, tước quyền sử dụng GPLX có thời hạn 56 trường hợp. Lũy kế 11 tháng năm 2022, đã lập biên bản vi phạm hành chính 7.419 trường hợp, phạt tiền 31.494.000.000 đồng, tạm giữ 100 phương tiện, tước quyền sử dụng GPLX có thời hạn 809 trường hợp, tước tem kiểm định ATKT & BVMT 115 phương tiện. Trong đó:

- Vi phạm quá khổ, quá tải: Đã lập biên bản vi phạm hành 123 trường hợp, phạt tiền 1.302.500.000 đồng, tạm giữ 06 phương tiện, tước quyền sử dụng GPLX có thời hạn 40 trường hợp. Lũy kế 11 tháng  năm 2022, đã lập biên bản vi phạm hành chính 1.393 trường hợp, phạt tiền 15.281.300.000 đồng, tạm giữ 53 phương tiện, tước quyền sử dụng GPLX có thời hạn 522 trường hợp.

- Vi phạm kích thước thành thùng xe: Trong tháng không phát hiện phương tiện vi phạm kích thước thành thùng xe. Lũy kế 11 tháng năm 2022, đã lập biên bản vi phạm hành chính 205 trường hợp, phạt tiền 1.914.700.000 đồng, tạm giữ 08 phương tiện, tước quyền sử dụng GPLX có thời hạn 90 trường hợp, tước tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường 115 xe ô tô tải.

Lực lượng Thanh tra GTVT Hà Nội tiến hành lập biên bản xử lý vi phạm

Lực lượng Thanh tra GTVT Hà Nội tiến hành lập biên bản xử lý vi phạm

- Rơi vãi, lôi kéo đất đá: Đã lập biên bản vi phạm hành chính 334 trường hợp, phạt tiền 1.054.900.000 đồng. Lũy kế 11 tháng  năm 2022, đã lập biên bản vi phạm hành chính 3.592 trường hợp, phạt tiền 11.092.000.000 đồng.

- Vi phạm khác (Xe dừng, đỗ sai quy định,…): Đã lập biên bản vi phạm hành chính 148 trường hợp, phạt tiền 145.650.000 đồng. Lũy kế 11 tháng  năm 2022, đã lập biên bản vi phạm hành chính 2.229 trường hợp, phạt tiền 3.206.000.000 đồng.

Kết quả kiểm tra, xử lý các phương tiện vận chuyển hàng hóa trên các tuyến đường, phố, tuyến Quốc lộ, tỉnh lộ, tuyến đê: Đã lập biên bản vi phạm hành chính 605 trường hợp, phạt tiền 2.503.050.000 đồng, tạm giữ 10 phương tiện, tước quyền sử dụng GPLX có thời hạn 56 trường hợp. Lũy kế 11 tháng, lập biên bản vi phạm hành chính 7.419 trường hợp, phạt tiền 31.494.000.000 đồng, tạm giữ 100 phương tiện, tước quyền sử dụng GPLX có thời hạn 809 trường hợp, tước tem kiểm định ATKT & BVMT 115 phương tiện.

Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa: Đã lập biên bản VPHC 03 trường hợp, phạt tiền 27.000.000 đồng. Lũy kế 11 tháng năm 2022, đã lập biên bản vi phạm hành chính 87 trường hợp, phạt tiền 507.400.000 đồng.

Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực quản lý trật tự đô thị: Đã lập biên bản VPHC 368 trường hợp, phạt tiền 846.000.000 đồng. Lũy kế 11 tháng năm 2022, đã lập biên bản vi phạm hành chính 3.853 trường hợp, phạt tiền 8.473.740.000 đồng.

Lũy kế 11 tháng năm 2022, Thanh tra GTVT Hà Nội đã lập biên bản vi phạm hành chính 15.362 trường hợp, tương đương số tiền xử phạt VPHC 47.965.090.000 đồng (Ban hành 14.900 Quyết định xử phạt VPHC, phạt tiền 46.827.340.000 đồng), tạm giữ 163 phương tiện, tước quyền sử dụng GPLX 1.305 trường hợp, tước tem kiểm định ATKT & BVMT 115 xe ô tô tải. Đạt 97,86% chỉ tiêu đề ra năm 2022.

Q.D

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh