Hà Tĩnh “Chung tay vì người nghèo, không để ai bỏ lại phía sau”

13:43 - 14/10/2019
Hà Tĩnh “Chung tay vì người nghèo, không để ai bỏ lại phía sau”

Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trong những năm qua ở Hà Tĩnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 11,4% (đầu năm 2016) đến nay giảm xuống 5,82%. Hàng nghìn lượt hộ nghèo được tạo điều kiện phát triển sản xuất, đồng thời hỗ trợ thực hiện được hang trăm mô hình phát triển sản xuất và mô hình giảm nghèo do cấp xã làm chủ đầu tư tại các huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

"Cú hích" từ các chính sách giảm nghèo

Sau những năm triển khai thực hiện, chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo được sự đồng thuận và tham gia tích cực của các cấp, các ngành, các địa phương, các tổ chức, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nên nhiều chỉ tiêu giảm nghèo đạt khá so với mục tiêu kế hoạch. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 2,54%/năm, vượt mục tiêu kế hoạch, thuộc nhóm tỉnh có tốc độ giảm nghèo nhanh nhất cả nước.

Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững được Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh xác định là một trong năm chương trình trọng tâm của nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, các huyện ủy, thành ủy, thị ủy, các sở, ban, ngành cấp tỉnh căn cứ nhiệm vụ được giao đề ra những giải pháp về giảm nghèo để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Để thực hiện mục tiêu phát triển sản xuất, hỗ trợ sinh kế, nâng cao thu nhập cho người nghèo, các cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến các địa phương đã ban hành các cơ chế, chính sách khuyến khích, kích cầu cho hộ nghèo chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học - kỹ thuật; đồng thời tranh thủ vận dụng các nguồn vốn từ các chương trình, dự án để hộ nghèo có thêm điều kiện sản xuất.

Riêng chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trong những năm qua đã có trên hàng nghìn lượt hộ nghèo được tạo điều kiện phát triển sản xuất, đồng thời hỗ trợ thực hiện được hàng trăm mô hình phát triển sản xuất và mô hình giảm nghèo do cấp xã làm chủ đầu tư tại các huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Nhìn chung, hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất và nhân rộng mô hình giảm nghèo thực hiện ngày càng có hiệu quả hơn; các mô hình được xây dựng trên cơ sở đề xuất của người dân, thống nhất của chính quyền cấp xã và phê duyệt của cấp huyện; có cơ chế thu hồi một phần vốn hoặc hiện vật để luân chuyển cho nhiều hộ được tham gia. Các hộ tham gia đều được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức phát triển sản xuất, kinh doanh, chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật, đồng thời phải góp một phần kinh phí đối ứng và có cam kết phấn đấu thoát nghèo khi kết thúc chu kỳ hỗ trợ, nên đã nâng cao được ý thức, trách nhiệm của hộ nghèo.

Hà Tĩnh “Chung tay vì người nghèo, không để ai bỏ lại phía sau” - Ảnh 2.

Cây chè xoá đói giảm nghèo ở huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh)

Tập trung mọi nguồn lực, phấn đấu giảm nghèo nhanh, bền vững

Triển khai thực hiện chương trình giảm nghèo trong điều kiện nhiều khó khăn, song với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, nỗ lực của các địa phương, tập trung mọi nguồn lực, phấn đấu giảm nghèo nhanh, bền vững. Kết quả giảm nghèo đạt mục tiêu đề ra tại Nghị quyết 35 HĐND tỉnh Hà Tĩnh và kế hoạch 26 của UBND tỉnh. Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh Nguyễn Trí Lạc cho biết: "Nhờ thực hiện tốt chính sách, chương trình, dự án giảm nghèo bền vững, Hà Tĩnh hiện nay không còn huyện nghèo, còn 3/8 xã biên giới, 13 thôn đặc biệt khó khăn được hưởng chương trình 135. Những năm qua, kinh tế Hà Tĩnh tăng trưởng khá, góp phần quan trọng trong giảm nghèo bền vững. Tuy vậy, tỷ lệ hộ nghèo của Hà Tĩnh còn ở mức cao so bình quân chung cả nước.  Các chính sách giảm nghèo chung như: Hỗ trợ phát triển sản xuất, hỗ trợ giáo dục, y tế… và các chương trình, dự án đặc thù được triển khai hiệu quả".

Mặc dù đạt được nhiều kết quả, song chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh vẫn đối mặt với nhiều thách thức lớn khi mà tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh vẫn đang còn ở mức cao. Vì vậy rất cần sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự chung tay góp sức của toàn xã hội và sự nỗ lực vượt bậc của chính người nghèo mới có thể hoàn thành được chương trình đề án giảm nghèo nhanh và bền vững, phấn đấu đến năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm xuống mức thấp nhất. Giai đoạn 2019 – 2020, Hà Tĩnh phấn đấu duy trì, hoàn thành kết quả 9 chỉ tiêu giảm nghèo, đảm bảo 100% hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản; giải quyết cơ bản về hạ tầng KT-XH ở xã đặc biệt khó khăn bãi ngang ven biển, thôn đặc biệt khó khăn theo tiêu chí NTM. Tổng kinh phí thực hiện giảm nghèo giai đoạn 2019 – 2020 là 651,173 tỷ đồng.

Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo giữa các địa phương ở Hà Tĩnh còn chênh lệch quá lớn. Cần rà soát, đánh giá chính xác hộ nghèo, điều chỉnh lại chỉ tiêu giảm nghèo, huy động mọi nguồn lực để giảm nghèo bền vững gắn với công tác kiểm tra, trách nhiệm người đứng đầu. Để đạt được mục tiêu, cả hệ thống chính trị phải vào cuộc quyết liệt, tiếp tục đẩy mạnh phong trào "Hà Tĩnh chung tay vì người nghèo, không để ai bỏ lại phía sau", gắn hoạt động giảm nghèo với phong trào toàn dân xây dựng nông thôn mới…

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, trong đó đáng kể đến các ngành nông nghiệp, lao động, NHCSXH đã tập trung nguồn lực triển khai Đề án giảm nghèo nhanh, bền vững, phấn đấu đưa tỷ lệ hộ nghèo từ vị trí cuối bảng lên đứng thứ 29/63 tỉnh. Trước những kết quả, thành tựu đã đạt được là tiền đề quan trọng để thúc đẩy kinh tế - xã hội vùng nghèo, vùng khó phát triển, giảm nghèo nhanh và bền vững.

Thu Hương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›