THỨ TƯ, NGÀY 01 THÁNG 02 NĂM 2023 11:22

Hà Tĩnh: Tạo bước đột phá trong giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động

Ngày 30/12, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác lao động, người có công và xã hội năm 2022 và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch trọng tâm năm 2023 trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội. Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Lê Ngọc Châu, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Trí Lạc chủ trì hội nghị.

Tại Hội nghị  – Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Hà Tĩnh Đặng Văn Dũng đã báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện công tác lao động, người có công và xã hội năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Lê Ngọc Châu, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Nguyễn Trí Lạc chủ trì hội nghị. (ảnh BHT)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Lê Ngọc Châu, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Nguyễn Trí Lạc chủ trì hội nghị. (ảnh BHT)

Năm 2022, ngành LĐ-TB&XH tỉnh Hà Tĩnh đã hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu trọng tâm được giao,cụ thể đã giải quyết việc làm cho gần 23 nghìn lao động, đạt 102,2% kế hoạch năm; xuất khẩu lao động 11,517 đạt 153,6% kế hoạch năm, đưa  tỷ lệ lao động qua đào tạo ước đạt 67,6%; tỷ lệ lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội hội đạt 99,0%; đã thực hiện giảm 113,58 hộ nghèo, đạt 79,62% kế hoạch năm, đưa tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 3,09% trên tổng số hộ dân toàn tỉnh. Bên cạnh đó, ngành cũng đã tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức thực hiện hoàn thành các chính sách hỗ trợ người dân.

Trong năm, toàn tỉnh đã tổ chức được 87 phiên giao dịch việc làm thu hút gần trên 20.000 lượt người tham gia, có trên 5.532 lượt lao động được giới thiệu việc làm, trong đó 1.345 người được các doanh nghiệp tuyển dụng. Trong năm, toàn tỉnh tuyển sinh, đào tạo được 20.926 (trong đó cao đẳng: 802 người, trung cấp 4.851 người, sơ cấp 8.443 và dưới 3 tháng 6830 người) đạt 116% so với kế hoạch đề ra năm 2022, 110,9% so với cùng kỳ năm 2021.

 Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu và Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Nguyễn Trí Lạc trao danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho các tập thể ...

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu và Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Nguyễn Trí Lạc trao danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho các tập thể ...

Cùng với triển khai tốt công tác tuyển sinh, đào tạo nghề, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tham gia Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc lần thứ VII năm 2022 (đoàn Hà Tĩnh có 13 nhà giáo là tác giả của 6 thiết bị dự thi và đều đạt giải). Tại cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp”- Startup Kite 2022, Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh là đơn vị duy nhất của Hà Tĩnh lọt vào vòng chung kết toàn quốc và đạt giải khuyến khích với dự án Water ATM.

Các chính sách ưu đãi đối với người có công được thực hiện đầy đủ, kịp thời, năm 2022, tiếp đón và tổ chức điều dưỡng với số lượng 2.613 lượt người; chuẩn hóa đưa vào phần mềm 83.933 bộ hồ sơ thông tin người có công với cách mạng; xác nhận, giải quyết chế độ chính sách trên 400.000 lượt hồ sơ.

Công tác trợ giúp xã hội được triển khai có hiệu quả, kịp thời chi trả trợ cấp thường xuyên cho 69.664 đối tượng bảo trợ xã hội với tổng kinh phí hơn 446,6 tỷ đồng. Tổng số hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều cuối năm 2022 là 14.527 hộ, chiếm tỷ lệ 3,79% (giảm 3.321 hộ nghèo tương ứng giảm tỷ lệ 0,89%). Tổng số hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều cuối năm 2022 là 15.486 hộ, chiếm tỷ lệ 4,04% (giảm 3.934 hộ cận nghèo, tương ứng giảm tỷ lệ 1,05%).

...bằng khen UBND tỉnh 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022. (ảnh BHT)

...bằng khen UBND tỉnh 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022. (ảnh BHT)

Năm 2023, Hà Tĩnh tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, chương trình, Kế hoạch, Chỉ thị, Nghị quyết trên các lĩnh vực. Tập trung công tác lao động, việc làm, đào tạo nguồn nhân lực làm đòn bẩy thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; giảm nghèo bền vững, thực hiện tốt các chính sách pháp luật lao động; nâng cao đời sống cho người có công, người nghèo, đảm bảo an sinh xã hội; quan tâm phòng chống tệ nạn xã hội, bảo vệ chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới; đẩy mạnh CCHC, chuyển đổi số, ứng dụng CNTT, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực và đáp ứng yêu cầu về chuyển đổi số của Bộ LĐ-TB&XH, tỉnh Hà Tĩnh.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Lê Ngọc Châu đã biểu dương và đánh giá cao kết quả đạt trong năm 2022 của ngành LĐ-TB&XH, có nhiều sáng kiến xuất hiện, đời sống người lao động cơ bản ổn định, các chính sách cho người có công, đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện tương đối đồng bộ, kịp thời và đã từng bước thực hiện chi trả qua dịch vụ công ích, ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo. Đồng thời, tiếp tục thực hiện hiệu quả đề án, các chương trình, dự án về giảm nghèo; triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách về an sinh xã hội, từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ bảo hiểm xã hội, hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Lê Ngọc Châu phát biểu tại Hội nghị

Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Lê Ngọc Châu phát biểu tại Hội nghị

Tiếp thu các ý kiến, đề xuất, đối với phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 và ý kiến chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Nguyễn trí Lạc cho biết: ‘Song song với các chỉ tiêu pháp lệnh được giao, ngành sẽ đặt mục tiêu cụ thể cho từng nhiệm vụ và từng đơn vị cấp cơ sở như: Đào tạo nghề cho 12.000 lao động, trong đó tỷ lệ cao đẳng đạt 3.5%; tỷ lệ trung cấp 30%; tỷ lệ lao động có bằng cấp chứng chỉ: 25%; tuyển dụng lao động ngoài tỉnh: 2.500 người; số người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng: 7,500 người; phấn đấu 100% xã, phường, thị trấn được công nhận “Xã, phường, thị trấn làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ, người có công”; vận động, hỗ trợ xây dựng 182 căn nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách người có công khó khăn về nhà ở.

"Đảm bảo 100% đối tượng bảo trợ xã hội đủ điều kiện hưởng trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, cấp phát thẻ BHYT kịp thời; trên 90% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được chăm sóc, nuôi dưỡng, trợ giúp; 100% trẻ em gặp thiên tai, thảm họa được cứu trợ, hỗ trợ kịp thời; đảm bảo 100% người nghiện ma túy có quyết định áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính được tiếp nhận khi được cơ quan có thẩm quyền đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; 100% số nạn nhân bị mua bán được phát hiện, được tư vấn, hỗ trợ và chăm sóc". 

Từ những kết qủa đã đạt được, năm 2023, Hà Tĩnh phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu được giao, cụ thể: Giải quyết việc làm cho 22.000 lao động ,duy trì tỷ lệ thất nghiệp thành thị ở mức dưới 3%; tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 64% ; số lao động trong độ tuổi tham gia BHXH đạt tỷ lệ 107,1% ; giảm 3.000 hộ nghèo. Quyết tâm giải quyết chế độ chính sách cho người có công không để tồn đọng kéo dài; thực hiện tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa” và chăm sóc đời sống người có công; làm tốt công tác mộ, nghĩa trang và công trình ghi công liệt sỹ, đảm bảo xanh, sạch, đẹp.

Tại Hội nghị tổng kết, để ghi nhận thành tích đã đạt được trong phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao 2022, Sở LĐ-TB&XH đã tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, tặng giấy khen cho tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện kế hoạch và nhiệm vụ công tác năm 2022.                                                                                           

VĂN HẢO

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh