THỨ BẨY, NGÀY 22 THÁNG 01 NĂM 2022 02:57

Hà Tĩnh: Thu ngân sách Nhà nước đạt 15.302,89 tỷ đồng, vượt xa chỉ tiêu so với kế hoạch

Năm 2021, với sự nỗ lực của Đảng bộ và chính quyền nhân dân các cấp trong thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, tỉnh Hà Tĩnh thu ngân sách Nhà nước đạt 15.302,89 tỷ đồng, bằng 151,12% so với cùng kỳ.

Theo đó, Cục Thống kê Hà Tĩnh vừa công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội toàn tỉnh Hà Tĩnh trong năm 2021; tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đầu người ước tính đạt 67,03 triệu đồng/người/năm (tăng 4,91 triệu đồng/người/năm so với năm 2020).

Tính chung cả năm 2021, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 14,02% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: ngành khai khoáng tăng 16,03%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 19,93%; ngành sản xuất và phân phối điện giảm 7,09%; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải giảm 5,77%. Giá trị tăng thêm toàn ngành công nghiệp năm 2021 ước tính tăng 12,64% so với năm trước. Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 22,71% so với năm trước. Chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 51,3% so với năm trước.

Trong đó, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tính đến ngày 15/12/2021 đạt 15.302,89 tỷ đồng, bằng 151,12% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó: Thu nội địa ước đạt 7.881,28 tỷ đồng tăng 11,49% so với năm 2020, tập trung chủ yếu vào các nguồn thu lớn như từ doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nước ngoài, thuế ngoài quốc doanh ước đạt 2.732,68 tỷ đồng giảm 20,64% so với năm 2020; các khoản thu về nhà đất ước đạt 3.043,80 tỷ đồng tăng 59,60%; thu phí, lệ phí ước đạt 735,47 tỷ đồng tăng 55,41% ...

Khu kinh tế Vũng Áng

Khu kinh tế Vũng Áng

Với mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2021 ước tính đạt 46.778,58 tỷ đồng, giảm 0,42% so với năm trước. Xét theo ngành hoạt động, doanh thu bán lẻ hàng hóa năm 2021 ước tính đạt 41.939,38 tỷ đồng, chiếm 89,65% tổng mức và tăng 1,99% so với năm trước; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 3.491,20 tỷ đồng, giảm 18,51%; doanh thu du lịch lữ hành đạt 7,35 tỷ đồng, giảm 36,37%; doanh thu dịch vụ khác đạt 1.339,65 tỷ đồng, giảm 13,87%. Doanh thu vận tải, kho bãi năm 2021 ước đạt 4.341,47 tỷ đồng, giảm 15,2% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch xuất khẩu năm 2021 ước đạt 2 tỷ USD, tăng 66,7% so với cùng kỳ năm 2020; mức tăng chủ yếu do giá thép tăng cao nên Formosa đã đẩy mạnh sản xuất và xuất khẩu mặt hàng thép (xuất khẩu thép từ Formosa ước đạt 1,9 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 93% tổng kim ngạch xuất khẩu của toàn tỉnh). Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 3,3 tỷ USD, tăng 50% so với cùng kỳ năm 2020; trong đó chủ yếu nhập khẩu nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất của Formosa.

Mặc dù tăng trưởng chưa đạt so với kế hoạch đề ra tuy nhiên trong bối cảnh dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực tới mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội, kết quả đạt được cũng đã khẳng định sự nỗ lực của các cấp, các ngành, tổ chức doanh nghiệp và người dân trong thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa đẩy mạnh phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

NGUYỄN NGỌC VƯỢNG

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh