Hải Dương: Ban hành kế hoạch tăng cường các giải pháp bảo vệ trẻ em, chống xâm hại trẻ em

13:07 - 20/01/2021

(Dân sinh) - Mục đích nhằm nâng cao trách nhiệm của các ngành, các cấp, cộng đồng và mỗi gia đình chung tay phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, tăng cường các giải pháp đảm bảo thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em, kịp thời xử lý nghiêm các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em.

Mới đây, ngày 18/1, UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành Kế hoạch số 159/KH-UBND về việc Thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp đảm bảo thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em; Quyết định số 1472/QĐ-TTg ngày 28/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 121/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội Khóa XIV về việc tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em…

Hải Dương: Ban hành kế hoạch tăng cường các giải pháp bảo vệ trẻ em, chống xâm hại trẻ em - Ảnh 1.

Mục đích nhằm nâng cao trách nhiệm của các ngành, các cấp, cộng đồng và mỗi gia đình chung tay phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em (ảnh minh họa)

Mục đích nhằm nâng cao trách nhiệm của các ngành, các cấp, cộng đồng và mỗi gia đình chung tay phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; tăng cường các giải pháp đảm bảo thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em; tăng cường các giải pháp phòng ngừa và giảm thiểu tình trạng trẻ em bị bạo lực, xâm hại, đặc biệt là xâm hại tình dục trẻ em; kịp thời xử lý nghiêm các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em, giảm tối đa các tổn hại do bạo lực, xâm hại gây ra cho trẻ em.

Theo kế hoạch, các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm gồm: Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em, kiến thức, kỹ năng phòng, chống xâm hại trẻ em.

Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành về thực hiện các quy định của pháp luật về trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em.

Đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến bảo vệ trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em.

Bảo đảm nguồn lực phù hợp cho công tác bảo vệ trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em. Tăng cường bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về bảo vệ trẻ em cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; theo dõi, thống kê và có biện pháp phòng, chống xâm hại trẻ em.

Rà soát, kịp thời đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, chỉ đạo, điều hành, tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch về công tác bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt giai đoạn 2021-2030.

Phát triển hệ thống dịch vụ bảo vệ trẻ em; bảo đảm các trẻ em có nguy cơ bị xâm hại, các trẻ em bị xâm hại được áp dụng biện pháp hỗ trợ, can thiệp; tiếp tục huy động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho công tác trẻ em.

Tiếp tục thực hiện tốt các mục tiêu, giải pháp và nội dung hoạt động trong Kế hoạch số 691/KH-UBND ngày 10/3/2020 của UBND tỉnh về Chương trình hành động phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2020 - 2025.

Theo kế hoạch, UBND tỉnh Hải Dương chỉ đạo Sở LĐ-TB&XH tỉnh phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức thường xuyên, liên tục tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức, kỹ năng về bảo vệ trẻ em nói chung, phòng, chống xâm hại trẻ em nói riêng; trong đó chú trọng giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản, hướng dẫn trẻ em nhận biết các nguy cơ xâm hại, kỹ năng phòng tránh, bảo vệ bản thân, triển khai các biện pháp phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, giảm thiểu tình trạng trẻ em tử vong do đuối nước trên các kênh truyền thông đại chúng, truyền thông xã hội phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Thanh tra, kiểm tra liên ngành và chuyên đề về trách nhiệm thực hiện quyền trẻ em, chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em. Chỉ đạo hệ thống cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em hoạt động hiệu quả, bảo đảm an toàn, thân thiện và phòng, chống xâm hại trẻ em.

Chỉ đạo, xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em thuộc thẩm quyền quản lý của Sở để xảy ra vụ việc xâm hại trẻ em hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em mà không có các biện pháp chỉ đạo, xử lý hiệu quả.

Làm tốt công tác phối hợp liên ngành trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. - Tăng cường bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng về bảo vệ trẻ em cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người làm công tác bảo vệ trẻ em…

CHU LƯƠNG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›