THỨ BẨY, NGÀY 23 THÁNG 10 NĂM 2021 02:34

Hải Dương phấn đấu đạt 80% xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em vào năm 2025

(Dân sinh) - UBND tỉnh Hải Dương vừa ban hành Kế hoạch số 2716/KH-UBND về thực hiện Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021 – 2030 trên địa bàn tỉnh với mục tiêu nâng tỷ lệ xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em đạt 80% vào năm 2025 và 85% vào năm 2030.

Tỉnh cũng đặt chỉ tiêu tỷ lệ trẻ em đến 8 tuổi được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ chăm sóc phát triển toàn diện đạt 90% vào năm 2025 và 95% vào năm 2030; giảm tỷ suất tử vong trẻ sơ sinh trên 1.000 trẻ đẻ sống xuống 0,15 vào năm 2025 và 0,12 vào năm 2030; giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể cân nặng theo tuổi xuống dưới 9% vào năm 2025 và dưới 6% vào năm 2030… Duy trì tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ 8 loại vacxin đạt trên 99%... và duy trì 100% cơ sở giáo dục cho trẻ em có công trình vệ sinh vào năm 2025 và tiếp tục duy trì 100% đến năm 2030.

Về mục tiêu bảo vệ trẻ em, Hải Dương đề ra chỉ tiêu giảm tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt xuống 2,5% vào năm 2025 và 2,3% vào năm 2030; 99% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được chăm sóc, nuôi dưỡng, trợ giúp vào năm 2025 và 99,5% vào năm 2030.

Đến năm 2025, tỉnh phấn đấu giảm tỷ lệ trẻ em bị xâm hại trên tổng số trẻ em xuống 2,2% và dưới 2% vào năm 2030. Phấn đấu giảm tỷ lệ lao động trẻ em và người chưa thành niên từ 5 đến 17 tuổi xuống 3,9% vào năm 2025 và xuống 3,5% vào năm 2030. Đồng thời, giảm tỷ suất trẻ bị tai nạn thương tích xuống 550/100.000 trẻ em vào năm 2025 và dưới 500/100.000 vào năm 2030; giảm tỷ suất trẻ em bị tử vong do tai nạn thương tích xuống còn 16/100.000 trẻ em vào năm 2025 và xuống 15/100.000 vào năm 2030.

Bên cạnh đó, tỉnh còn đặt chỉ tiêu 100% trẻ em gặp thiên tai, thảm họa được cứu trợ, hỗ trợ kịp thời. Từng bước xóa bỏ tình trạng tảo hôn, duy trì mức giảm số cuộc tảo hôn từ 2 - 3%...

Về mục tiêu giáo dục, văn hóa, vui chơi, giải trí cho trẻ em, Hải Dương phấn đấu tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi được phát triển phù hợp về sức khỏe, học tập và tâm lý xã hội đạt 99,1% vào năm 2025 và 99,3% vào năm 2030. 95% trường học có dịch vụ hỗ trợ tâm lý trẻ em vào năm 2025 và duy trì đến năm 2030… Tỷ lệ trường học có cơ sở hạ tầng và tài liệu phù hợp với học sinh, sinh viên khuyết tật đạt 55% vào năm 2025 và 60% vào năm 2030; tỷ lệ trẻ em khuyết tật có nhu cầu học tập được tiếp cận giáo dục chuyên biệt, giáo dục hòa nhập và hỗ trợ phục hồi chức năng phù hợp đạt 80% vào năm 2025 và đạt 90% vào năm 2030. Phấn đấu 100% các xã, phường, thị trấn có điểm văn hóa, vui chơi dành cho trẻ em (chung với cộng đồng) đến năm 2025 và duy trì đến năm 2030.

Đối với mục tiêu về sự tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em, tỉnh phấn đấu có 40% trẻ em từ 7 tuổi trở lên được hỏi ý kiến về các vấn đề của trẻ em với các hình thức phù hợp vào năm 2025 và 45% vào năm 2030. 90% trẻ em được nâng cao nhận thức, năng lực về quyền tham gia của trẻ em vào năm vào năm 2025 và 95% vào năm 2030. Tỷ lệ trẻ em từ 11 tuổi trở lên được tham gia vào các mô hình, hoạt động thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em đạt 35% vào năm 2025 và 40% vào năm 2030.

Để đạt được các mục tiêu nêu trên, Hải Dương sẽ tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn và phối hợp của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Rà soát, kiến nghị hoàn thiện pháp luật, chính sách; xây dựng một số cơ chế chính sách đặc thù của địa phương bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và giải quyết các vấn đề về trẻ em. Phát triển dịch vụ đáp ứng thực hiện quyền trẻ em có sự lồng ghép và phối hợp giữa các dịch vụ y tế, giáo dục, tư pháp và các dịch vụ an sinh xã hội; chú trọng cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em tại gia đình, cơ sở giáo dục và cơ sở y tế.

Tỉnh cũng tăng cường truyền thông, giáo dục về kiến thức, kỹ năng thực hiện quyền, bổn phận của trẻ em; vận động xã hội thực hiện các mục tiêu về trẻ em và giải quyết các vấn đề về trẻ em; bảo đảm nguồn lực thực hiện quyền trẻ em và các mục tiêu, chỉ tiêu về trẻ em; ưu tiên bố trí nguồn lực về bảo vệ trẻ em; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra; xây dựng cơ sở dữ liệu theo dõi, đánh giá việc thực hiện pháp luật, chính sách, chương trình, mục tiêu, chỉ tiêu về trẻ em…

Minh Anh

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh