Hải Phòng: Đề xuất chuẩn nghèo thành phố sẽ cao hơn chuẩn chung của cả nước

11:38 - 15/09/2020

(Dân sinh) - Sở LĐ-TB&XH Hải Phòng đang dự thảo Xây dựng chuẩn nghèo thành phố giai đoạn 2017 - 2020. Theo đó, Thành phố đề xuất chuẩn nghèo sẽ cao hơn chuẩn chung của cả nước.

Theo Sở LĐ-TB&XH Hải Phòng, Xây dựng và lựa chọn phương án chuẩn nghèo thành phố Hải Phòng giai đoạn 2017- 2020 để phân loại đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình làm cơ sở thực hiện các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội.

Hải Phòng: Đề xuất chuẩn nghèo Thành phố sẽ cao hơn chuẩn chung của cả nước - Ảnh 1.

Thăm hỏi, động viên hộ nghèo.

Phương án thứ nhất, chuẩn nghèo thành phố tương đương với mức chuẩn nghèo của thành phố Hà Nội (ở mức thấp): Đề xuất nâng mức chuẩn nghèo thành phố tăng 57% so với mức chuẩn nghèo quốc gia; nâng mức chuẩn cận nghèo thành phố tăng 50% so với mức chuẩn cận nghèo quốc gia; nâng mức chuẩn của hộ có mức sống trung bình thành phố tăng 40% so với mức chuẩn hộ có mức sống trung bình quốc gia thì chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Hộ nghèo khu vực nông thôn là hộ đáp ứng một trong hai tiêu chí sau: Có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ đủ 1.100.000 đồng trở xuống; có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 1.100.000 đồng đến 1.500.000 đồng và thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản trở lên. Khu vực thành thị là hộ đáp ứng một trong hai tiêu chí sau: Có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ đủ 1.400.000 đồng trở xuống; có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 1.400.000 đồng đến 1.950.000 đồng và thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.

Hộ cận nghèo khu vực nông thôn là hộ có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 1.100.000 đồng đến 1.500.000 đồng và thiếu hụt dưới 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. Khu vực thành thị là hộ có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 1.400.000 đồng đến 1.950.000 đồng và thiếu hụt dưới 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.

Phương án 2, chuẩn nghèo thành phố tương đương với mức chuẩn nghèo của tỉnh Bình Dương (ở mức trung bình). Đề xuất nâng mức chuẩn nghèo thành phố tăng 70% so với mức chuẩn nghèo quốc gia; nâng mức chuẩn cận nghèo thành phố tăng 60% so với mức chuẩn cận nghèo quốc gia; nâng mức chuẩn của hộ có mức sống trung bình thành phố tăng 40% so với mức chuẩn hộ có mức sống trung bình quốc gia thì chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Theo đó, chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2017 - 2020, hộ nghèo ở khu vực nông thôn là hộ đáp ứng một trong hai tiêu chí sau: Có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 1.200.000 đồng trở xuống; Có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 1.200.000 đồng đến 1.600.000 đồng và thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.

Hộ nghèo khu vực thành thị là hộ đáp ứng một trong hai tiêu chí: Có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 1.400.000 đồng trở xuống; Có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 1.400.000 đồng đến 1.800.000 đồng và thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.

Hộ cận nghèo khu vực nông thôn là hộ có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 1.200.000 đồng đến 1.600.000 đồng và thiếu hụt dưới 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. Hộ cận nghèo khu vực thành thị là hộ có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 1.400.000 đồng đến 1.800.000 đồng và thiếu hụt dưới 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.

Phương án 3, chuẩn nghèo thành phố tương đương với mức chuẩn nghèo của thành phố Hồ Chí Minh (ở mức cao): Đề xuất nâng mức chuẩn nghèo thành phố tăng 150% so với mức chuẩn nghèo quốc gia; nâng mức chuẩn cận nghèo thành phố tăng 150% so với mức chuẩn cận nghèo; nâng mức chuẩn của hộ có mức sống trung bình thành phố tăng 80% so với mức chuẩn hộ có mức sống trung bình quốc gia thì chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Theo đó, hộ nghèo ở khu vực nông thôn và thành thị là hộ đáp ứng một trong hai tiêu chí sau: Có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 1.750.000 đồng/người/tháng đồng trở xuống; Có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 1.750.000 đồng đến 2.330.000 đồng và thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.

Hộ cận nghèo ở khu vực nông thôn và thành thị là hộ có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 1.750.000 đồng đến 2.330.000 đồng và thiếu hụt dưới 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.

VÂN KHÁNH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›