THỨ BẨY, NGÀY 01 THÁNG 04 NĂM 2023 08:59

Hải Phòng: Giữ nguyên mức học phí các trường công lập năm học 2021-2022

(Dân sinh) - UBND TP Hải Phòng vừa trình Hội đồng nhân dân thành phố phê duyệt Đề án Quy định mức học phí năm học 2021 - 2022 đối với các trường công lập (giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên) trên địa bàn giữ nguyên như năm học 2020-2021.

Việc giữ nguyên mức học phí nhằm đảm bảo an sinh xã hội, phù hợp với thu nhập, mức sống của người dân và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong bối cảnh Covid-19.

Theo Đề án, mức học phí đối với các trường trên địa bàn TP Hải Phòng hiện nay đang được áp dụng theo Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 22/7/2020 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quy định mức học phí năm học 2020 - 2021 đối với các trường công lập.

Mức học phí năm học 2021-2022 được đề xuất cụ thể như sau:

Cấp học

 

Thành thị

Nông thôn

Miền núi, hải đảo

1. Mầm non

- Nhà trẻ

- Mẫu giáo

 

203 000

203 000

 

92 000

85 000

 

62 000

62 000

2.Trung học cơ sở

92 000

62 000

62 000

3.Trung học phổ thông

125 000

77 000

62 000

4.Giáo dục thường xuyên

- Trung học cơ sở

- Trung học phổ thông

 

92 000

125 000

 

62 000

77 000

 

62 000

62 000

Theo UBND TP Hải Phòng, quy định mức học phí trên cũng là cơ sở để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 54/2019/NQ-HĐND ngày 09/12/2019 của Hội đồng nhân dân thành phố về chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh từ bậc học mầm non đến trung học phổ thông trên địa bàn.

Đối với cấp học mầm non và học sinh THCS (cả giáo dục thường xuyên) được hỗ trợ 100% học phí từ năm học 2020-2021 theo quy định tại Nghị quyết số 54/2019/NQ-HĐND ngày 09/12/2019 của Hội đồng nhân dân thành phố về chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh từ bậc học mầm non đến trung học phổ thông trên địa bàn TP Hải Phòng.

Đối với học sinh trung học phổ thông (cả giáo dục thường xuyên) được hỗ trợ 100% học phí từ năm học 2021-2022 theo quy định tại Nghị quyết số 54/2019/NQ-HĐND ngày 09/12/2019 của Hội đồng nhân dân thành phố về chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh từ bậc học mầm non đến trung học phổ thông trên địa bàn thành phố.

Việc thu học phí và thực hiện hỗ trợ học phí cho học sinh từ bậc học mầm non đến trung học phổ thông trên địa bàn TP Hải Phòng được thực hiện theo quy định.

PV

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh