CHỦ NHẬT, NGÀY 26 THÁNG 03 NĂM 2023 08:37

Hải Phòng ngăn chặn tình trạng sử dụng xung điện, chất độc, chất nổ, trong khai thác thủy sản

(Dân sinh) - UBND thành phố Hải Phòng vừa ban hành Kế hoạch 44/KH-UBND về đấu tranh, ngăn chặn tình trạng sử dụng xung điện, chất độc, chất nổ, nghề và ngư cụ cấm trong khai thác thủy sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
Tăng cường ngăn chặn tình trạng sử dụng xung điện, chất độc, chất nổ, trong khai thác thủy sản (Ảnh MH).

Tăng cường ngăn chặn tình trạng sử dụng xung điện, chất độc, chất nổ, trong khai thác thủy sản (Ảnh MH).

Việc ban hành Kế hoạch nhằm tập trung cao sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của các Sở, ban, ngành, quận huyện trong thực hiện và phối hợp, đảm bảo đấu tranh đồng bộ, phát hiện, ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm các hành vi sử dụng xung điện, chất độc, chất nổ, nghề và ngư cụ cấm để khai thác thủy sản; các hành vi vi phạm pháp luật khác về quản lý khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Theo đó, kế hoạch yêu cầu tập trung cao công tác tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản; tuyên truyền, hướng dẫn, vận động người dân không sử dụng các hình thức khai thác (đánh bắt) thủy sản mang tính hủy diệt nguồn lợi thủy sản; vi phạm quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo qui định (IUU); tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các hoạt động bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, giao nộp các vật liệu nổ, công cụ, dụng cụ, ngư cụ bị cấm trong khai thác thủy sản, tích cực tham gia phát hiện các đối tượng không chấp hành; đấu tranh, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật thủy sản.

Thường xuyên tổ chức các hoạt động tuần tra, kiểm tra, thanh tra, kiểm soát theo kế hoạch và đột xuất trên biển, tại các cảng cá, các tuyến đường thủy nội địa, khu neo đậu tránh trú bão, các vùng nước nội đồng trên địa bàn thành phố; tập trung ngăn chặn các hành vi sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc, nghề và ngư cụ cấm để khai thác thủy sản và các hành vi vi phạm khác ảnh hưởng đến nguồn lợi thủy sản.

Kiện toàn, củng cố các lực lượng thực thi pháp luật trên biển; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm; đẩy lùi, tiến tới chấm dứt các hình thức khai thác hủy diệt nguồn lợi, khai thác tận diệt, khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái.

Thực hiện nghiêm, đầy đủ các quy định về quản lý tàu thuyền và các biện pháp bảo tồn, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, chuyển đổi nghề, tổ chức lại đội tàu khai thác hải sản trên vùng biển phù hợp với khả năng khai thác cho phép của nguồn lợi. Thiết lập Đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh và phối hợp xử lý tình trạng khai thác thủy sản nghề và ngư cụ cấm, khai thác bất hợp pháp...

THÀNH NAM

Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh