THỨ BA, NGÀY 19 THÁNG 10 NĂM 2021 06:11

Hàng loạt sai phạm trong quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế): Bài 2 - Huyện cấp 27 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng quy định

Qua thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp được chuyển giao của các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện Phú Lộc giai đoạn 2004 - 2016, Đoàn thanh tra liên ngành tỉnh Thừa Thiên - Huế phát hiện những sai sót, vi phạm.
Nhiều cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc để xảy ra thiếu sót, sai phạm trong quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp, rừng tự nhiên

Nhiều cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc để xảy ra thiếu sót, sai phạm trong quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp, rừng tự nhiên.

Cụ thể, đối với diện tích nhận bàn giao từ 3 đơn vị: Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Hải Vân, Nam Đông, Vườn Quốc gia Bạch Mã, UBND huyện Phú Lộc chỉ lập Phương án với 11,2 ha tại vùng Tam Vị (xã Lộc Tiến). Huyện đã giao đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 14 hộ gia đình, cá nhân với tổng diện tích 9,71 ha.

Đến thời điểm thanh tra, trên địa bàn huyện Phú Lộc đã thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rừng tự nhiên cho cộng đồng dân cư quản lý, với số lượng 27 Giấy cho 4 cộng đồng dân cư; tổng diện tích 1.521,91 ha. Theo Kết luận thanh tra, việc UBND huyện Phú Lộc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cộng đồng dân cư được Nhà nước giao quản lý, bảo vệ là không đúng quy định.

Hàng loạt sai phạm trong quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp Phú Lộc (Thừa Thiên – Huế)  Bài 2: Huyện cấp 27 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cộng đồng trái quy định - Ảnh 2.

Nhiều xã không quản lý chặt chẽ đất lâm nghiệp, rừng tự nhiên, để người dân lấn chiếm, sử dụng.

Đoàn thanh tra cũng đã chỉ ra hàng loạt thiếu sót, sai phạm tại UBND các xã, thị trấn thuộc huyện Phú Lộc trong công tác tiếp nhận, quản lý và sử dụng diện tích đất lâm nghiệp được bàn giao từ năm 2004 - 2016.

Quá trình tiếp nhận đất lâm nghiệp từ các Ban quản lý rừng phòng hộ và các tổ chức, đơn vị chuyển giao cho UBND huyện Phú Lộc trên địa bàn các xã, về hồ sơ chỉ có các Biên bản bàn giao giữa các bên, không tiến hành bàn giao thực địa; bản đồ được giao không đầy đủ; một số bản đồ bàn giao được lập trên nền dữ liệu UTM, không có bản đồ dạng số dẫn đến việc tổ chức quản lý và sử dụng gặp nhiều khó khăn. Các xã lưu giữ hồ sơ không đầy đủ, không có bản đồ địa chính, sổ địa chính không đầy đủ,…

Mặt khác, các xã cũng không nắm được diện tích, vị trí được bàn giao nên không quản lý được đất nhận bàn giao; tiếp nhận một số diện tích đã bị lấn chiếm từ trước khi bàn giao nhưng không phối hợp, yêu cầu đơn vị bàn giao xử lý dứt điểm nên dẫn đến tình trạng lấn chiếm, sử dụng đất trái quy định vẫn còn diễn ra. Trách nhiệm thiếu sót, sai phạm nêu trên thuộc về Chủ tịch UBND và cán bộ địa chính của các xã, thị trấn thời kỳ từ năm 2004 đến nay.

Không chỉ các xã, thị trấn mà các cơ quan tham mưu liên quan đến đất lâm nghiệp, rừng tự nhiên của Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc cũng không làm tròn trách nhiệm và để xảy ra sai phạm

Không chỉ các xã, thị trấn mà các cơ quan tham mưu liên quan đến đất lâm nghiệp, rừng tự nhiên của Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc cũng không làm tròn trách nhiệm và để xảy ra sai phạm.

Không chỉ các xã, mà các phòng, ban chức năng thuộc UBND huyện Phú Lộc cũng đã không thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình; để xảy ra nhiều thiếu sót, sai phạm do các nguyên nhân chủ quan lẫn khách quan. Các đơn vị gồm: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hạt Kiểm lâm Phú Lộc là những đơn vị được giao nhiệm vụ tham mưu công tác bàn giao đất lâm nghiệp trên địa bàn nhưng không theo dõi, cập nhật, tổng hợp số liệu đất bàn giao. Đến năm 2017, Phòng Tài nguyên và Môi trường mới bắt đầu rà soát, tổng hợp số liệu.

Trong quá trình bàn giao, Phòng Tài nguyên và Môi trường chưa thực hiện việc tham mưu cho UBND huyện Phú Lộc thực hiện hướng dẫn lập phương án phân chia cho người dân quản lý.

Hạt Kiểm lâm Phú Lộc tham mưu bàn giao diện tích rừng tự nhiên cho Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Hải Vân không chính xác về diện tích, vị trí, không thực hiện việc bàn giao thực địa. Qua thanh tra, Hạt Kiểm lâm Phú Lộc chỉ giải trình được việc tăng giảm diện tích trên số liệu tổng thể, không giải trình được việc tăng giảm tại các lô, khoảnh, Tiểu khu. Đơn vị này cũng tham mưu cho huyện Phú Lộc ban hành các quyết định về điều chỉnh trạng thái rừng và đất lâm nghiệp đối với một số diện tích trước đây đã được UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế giao cho các cộng đồng dân cư.

Hạt Kiểm lâm huyện Phú Lộc tham mưu giao sai vị trí 100 ha đất lâm nghiệp cho cộng đồng dân cư tại thôn Thủy Yên Thượng (xã Lộc Thủy)

Hạt Kiểm lâm huyện Phú Lộc tham mưu giao sai vị trí 100ha đất lâm nghiệp cho cộng đồng dân cư tại thôn Thủy Yên Thượng (xã Lộc Thủy).

Từ kết quả thanh tra, nhằm quản lý tốt rừng và đất lâm nghiệp trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh chỉ đạo Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Hải Vân xác định làm rõ trách nhiệm của mình trong công tác quản lý, bảo vệ rừng đối với diện tích đất lâm nghiệp hiện đang được giao quản lý nhưng để xảy ra tình trạng người dân lấn, chiếm, khai hoang...

Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu các Phòng Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn toàn tỉnh rà soát, thống kê những trường hợp đã giao đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rừng tự nhiên cho các cộng đồng dân cư, nhóm hộ để có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc, các tổ chức, cá nhân liên quan nghiêm túc thực hiện Kết luận thanh tra. Huyện Phú Lộc có trách nhiệm kiểm tra, rà soát các trường hợp sai phạm trong việc quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp có nguồn gốc nhận chuyển giao từ các nông lâm trường quốc doanh để xử lý, đồng thời nghiêm túc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân có liên quan đã để xảy ra những thiếu sót, sai phạm đã được nêu.

Chỉ đạo các phòng, ban tham mưu, các đơn vị quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp khẩn trương khắc phục hậu quả những sai phạm trong việc quản lý và sử dụng đất lâm nghiệp.

Hạt Kiểm lâm huyện Phú Lộc, Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Hải Vân, Vườn Quốc gia Bạch Mã tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân đã để xảy ra những thiếu sót, vi phạm trong quá trình tham mưu, quản lý đất lâm nghiệp trên địa bàn phụ trách. Hạt Kiểm lâm phối hợp với Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Hải Vân báo cáo cấp có thẩm quyền để giải quyết dứt điểm diện tích 100ha bàn giao sai vị trí cho cộng đồng dân cư Thủy Yên Thượng (xã Lộc Thủy).

Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Hải Vân rà soát lại vị trí, lô khoảnh, diện tích khi bàn giao theo yêu cầu của các xã nhằm giúp các địa phương quản lý diện tích được giao; phối hợp các xã xử lý các trường hợp lấn chiếm trước khi bàn giao để UBND các xã tiếp nhận và có phương án sử dụng đúng quy định.

Vườn Quốc gia Bạch Mã có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chức năng của UBND huyện Phú Lộc, xã Lộc Trì để kiểm tra, rà soát lại phần diện tích giao cho xã năm 2008.

Các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan để xảy ra sai phạm phải kiểm điểm, chịu trách nhiệm những sai phạm mình gây ra

Các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan để xảy ra sai phạm phải kiểm điểm, chịu trách nhiệm những sai phạm mình gây ra

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Mạnh, Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc cho biết  đã phân công Phó Chủ tịch huyện Hồ Trọng Cầu phụ trách, trực tiếp chỉ đạo việc triển khai thực hiện, xử lý các nội dung trong Kết luận thanh tra số 269/KL – UBND.

CAO TIẾN

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh