Hàng trăm nhà báo được tập huấn tuyên truyền về bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

12:51 - 19/03/2021
Hàng trăm nhà báo được tập huấn tuyên truyền về bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ông Từ Lương, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM phát biểu tại hội nghị.

(Dân sinh) - Ông Từ Lương, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM đề nghị các cơ quan báo chí tuyên truyền đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc, lợi dụng bầu cử để chia rẽ đại đoàn kết dân tộc và chống những hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền bầu cử, ứng cử của công dân.

Sáng 19/3, Tiểu ban Tuyên truyền - Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân (ĐB HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 TP.HCM tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử ĐBQH khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 cho các cơ quan báo chí.

Ông Từ Lương, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM, nhấn mạnh: Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới.

Tại hội nghị, ông Từ Lương đề nghị các cơ quan báo chí bám sát 11 nội dung tuyên truyền và tiến độ thời gian thực hiện; xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề, các chương trình phát thanh, truyền hình với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp để tuyên truyền sâu rộng về cuộc bầu cử.

Trong nội dung tuyên truyền cần nhấn mạnh vai trò, tinh thần trách nhiệm của các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị cũng như cử tri cả nước góp phần vào sự thành công của cuộc bầu cử; Tập trung tuyên truyền kết quả bầu cử và không khí dân chủ, đúng pháp luật trong bầu cử, nhất là ý thức tự giác thực hiện quyền lợi và trách nhiệm của cử tri.

Báo chí đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái - Ảnh 1.

Đến dự có các cơ quan báo chí trú đóng trên địa bàn TP.HCM.

Bên cạnh đó, tuyên truyền đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc, lợi dụng bầu cử để chia rẽ đại đoàn kết dân tộc và chống những hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền bầu cử, ứng cử của công dân…

Các cơ quan báo chí cần tổ chức, phân công cán bộ trực, kiểm duyệt chặt chẽ nội dung tin, bài, phóng sự; tuyệt đối không để tình trạng sai sót, thiếu định hướng, tạo cơ hội để các thế lực thù địch, phần tử chính trị lợi dụng xuyên tạc, chống phá cuộc bầu cử.

Cũng tại hội nghị, ông Lê Minh Đức, Phó Trưởng Ban Pháp chế đãtrình bày cho các đại biểu, các phóng viên… hiểu rõ thêm về quy định và các điểm mới trong nguyên tắc bầu cử; tuổi ứng cử và tuổi bầu cử; tiêu chuẩn của người ứng cử; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong công tác bầu cử, ngày bầu cử và kinh phí tổ chức bầu cử; quy định về dự kiến và phân bổ số lượng, cơ cấu, thành phần những người được giới thiệu ứng cử ĐBQH, ĐB HĐND; đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu.

XT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›