Việc xử lý kỷ luật lao động phải tuân thủ các quy định của Bộ luật Lao động. Trong đó, có 04 hành vi bị cấm trong quá trình xử lý kỷ luật lao động quy định tại Điều 127 Bộ luật Lao động 2019, cụ thể như sau.

Theo Điều 117 Bộ luật Lao động 2019 , kỷ luật lao động là những quy định về việc tuân theo thời gian, công nghệ và điều hành sản xuất, kinh doanh do người sử dụng lao động ban hành trong nội quy lao động và do pháp luật quy định. Hiện nay, Bộ luật Lao động quy định 04 hình thức xử lý mà người sử dụng lao động được phép áp dụng khi người lao động vi phạm kỷ luật lao động, bao gồm:

Empty

Việc xử lý kỷ luật lao động phải tuân thủ các quy định của Bộ luật Lao động . Trong đó, có 04 hành vi bị cấm trong quá trình xử lý kỷ luật lao động quy định tại Điều 127 Bộ luật Lao động 2019 , bao gồm:

Empty

Tác giả: Đồ họa TRẦN HUYỀN

13/06/2022