THỨ SÁU, NGÀY 09 THÁNG 06 NĂM 2023 12:32

Hình thức kỷ luật đảng viên vi phạm quy định chính sách dân số

(Dân sinh) - Theo Điều 52 Quy định 69-QĐ/TW năm 2022 có quy định về hình thức kỷ luật đảng viên vi phạm quy định chính sách dân số như sau.
Empty
2

Đồ họa TRẦN HUYỀN

Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh