THỨ HAI, NGÀY 06 THÁNG 02 NĂM 2023 03:03

Hình thức kỷ luật đảng viên vi phạm quy định hôn nhân và gia đình

Theo Điều 51 Quy định 69-QĐ/TW năm 2022 có quy định về hình thức kỷ luật đảng viên vi phạm quy định hôn nhân và gia đình như sau.
3
4

Đồ họa TRẦN HUYỀN

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh