CHỦ NHẬT, NGÀY 26 THÁNG 03 NĂM 2023 09:36

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề được quy định như thế nào?

(Dân sinh) - Tôi làm việc cho một công ty sản xuất linh kiện điện tử và có tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Tôi muốn xin nghỉ việc về quê và có nhu cầu học nghề lái xe. Xin hỏi thành phần hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề được quy định như thế nào?
thamdinh181104

Anh Nguyễn Minh Đức (Hải Phòng) có câu hỏi như sau: Tôi làm việc cho một công ty sản xuất linh kiện điện tử và có tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Tôi muốn xin nghỉ việc về quê và có nhu cầu học nghề lái xe. Xin hỏi thành phần hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề được quy định như thế nào?

Cục Việc làm (Bộ LĐ-TB&XH) trả lời:

Tại khoản 12 Điều 1 Nghị định số 61/2020/NĐ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề như sau:

1. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề đối với người lao động đang chờ kết quả giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc đang hưởng trợ cấp thất nghiệp mà có nhu cầu học nghề tại địa phương nơi đang chờ kết quả hoặc đang hưởng trợ cấp thất nghiệp là đề nghị hỗ trợ học nghề theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị định này.

2. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề đối với người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp mà có nhu cầu học nghề tại địa phương không phải nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bao gồm đề nghị hỗ trợ học nghề theo quy định tại khoản 1 Điều này và quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp. Quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp là bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu.

3. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề đối với người lao động không thuộc trường hợp theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này, bao gồm:

- Đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp;

- Đề nghị hỗ trợ học nghề theo quy định tại khoản 1 Điều này;

- Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu của một trong các giấy tờ theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều 1 Nghị định này;

- Sổ bảo hiểm xã hội.

Trường hợp người lao động đã nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng không đáp ứng đủ điều kiện hưởng thì hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề là đề nghị hỗ trợ học nghề theo quy định tại khoản 1 Điều này và thông báo của trung tâm dịch vụ việc làm về việc người lao động không đáp ứng đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Cục Việc làm

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh