THỨ BẨY, NGÀY 23 THÁNG 09 NĂM 2023 06:37

Hồ sơ nhập học đại học năm 2023

Khi trúng tuyển và nhập học đại học năm 2023, thí sinh sẽ cần những giấy tờ cơ bản sau đây.
infographic 8

Đồ họa TRẦN HUYỀN

Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh