THỨ BẨY, NGÀY 29 THÁNG 01 NĂM 2022 01:37

Hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo công bằng, không cào bằng

Giải trình việc phân bổ và quản lý, sử dụng thực hiện nguồn vốn từ các chính sách tài khóa và tiền tệ phục hồi, phát triển KT-XH, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng khẳng định, trên cơ sở quan điểm, mục tiêu của chính sách, Chính phủ nghiên cứu đề xuất hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm, vừa đáp ứng nhu cầu trước mắt, vừa phục vụ tăng trưởng, phát triển lâu dài, thúc đẩy cả cung và cầu của nền kinh tế.

Chiều 7/1, sau phần thảo luận của các đại biểu Quốc hội về dự thảo Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, các thành viên Chính phủ đã đăng đàn giải đáp một số vấn đề đại biểu nêu ra.

Về ý kiến của đại biểu kiến nghị tăng thuế trong các giao dịch chứng khoán, bất động sản, kinh doanh trên nền tảng số, tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hạn chế tiêu dùng…, Bộ trưởng  Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, hiện nay chuyển nhượng chứng khoán đổi với doanh nghiệp là thu 20% thuế thu nhập, đối với doanh nghiệp nước ngoài là 0,1% trên doanh thu bán. Đối với bất động sản, thu nhập doanh nghiệp là 2% trên thu nhập và cá nhân là 2% trên giá trị hợp đồng bán từng lần.

Bộ trưởng  Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc

Theo Bộ trưởng, hiện nay thị trường chứng khoán đang rất tốt, là một kênh huy động vốn quan trọng cho nền kinh tế. Năm 2021 đã huy động được 7,7 triệu tỷ, chiếm 92,5% so với GDP của năm 2021.

Vì thế “đề nghị giữ nguyên và tập trung để siết trái phiếu doanh nghiệp không có tài sản thế chấp. Đối với chuyển nhượng bất động sản giữa cá nhân yêu cầu nộp thuế đúng với giá bán thực tế để tránh thất thu thuế. Đối với nền tảng số, Bộ đang tập trung để đấu tranh và truy thu thuế trên nền tảng số không phân biệt là kinh doanh truyền thống hay nền tảng số”, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc nói.

Đối với vấn đề giảm lãi suất, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho biết, ngay sau khi dịch Covid-19 bùng phát, Ngân hàng Nhà nước đã tập trung giảm nhanh 3 lần lãi suất điều hành cũng như chỉ đạo các tổ chức tín dụng và điều tiết tiền tệ để giảm mặt bằng lãi suất cho vay trong năm 2020 là khoảng 1% và năm 2021 tiếp tục giảm khoảng 0,8%. Đặc biệt động viên, khuyến khích, kêu gọi các tổ chức tín dụng miễn, giảm lãi vay và giảm phí. Từ khi dịch Covid-19 bùng phát đến nay, toàn hệ thống các tổ chức tín dụng đã giảm cả lãi và phí gần 40.000 tỷ đồng từ chính nguồn tài chính của các tổ chức tín dụng để hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân.

Theo Thống đốc Nguyễn Thị Hồng, trong bối cảnh lạm phát trên thế giới có xu hướng gia tăng, các ngân hàng Trung ương trên thế giới đã bắt đầu thu hẹp chính sách tiền tệ và tăng lãi suất mà nền kinh tế của chúng ta đặt ra yêu cầu giảm mặt bằng lãi suất, là rất khó khăn. Tuy nhiên trong xây dựng chương trình phục hồi, Chính phủ cân nhắc đưa ra một giải pháp để hệ thống các tổ chức tín dụng giảm từ 0,5 - 1% lãi suất trong 2 năm. “Đây là giải pháp có thể nói là duy nhất trong chương trình này vì đối với chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ, nguồn tiền từ ngân sách và từ Ngân hàng Trung ương, nhưng ở đây giải pháp là nguồn lực tài chính là của các tổ chức tín dụng để hỗ trợ cho các doanh nghiệp”, bà Hồng giải thích.

Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng

Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng

Giải trình về một số nội dung đại biểu Quốc hội quan tâm trong dự thảo Nghị quyết về chính sách tài khoá, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi kinh tế, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng cho biết: Chính phủ đã nghiên cứu, đánh giá tình hình phát triển các ngành, lĩnh vực nói riêng, kinh tế, xã hội nói chung, những khó khăn trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, người dân, người lao động và nhu cầu hỗ trợ, khả năng huy động nguồn lực và hấp thụ của nền kinh tế để xây dựng chính sách tài khóa và tiền tệ với quy mô phù hợp. Trên cơ sở đó đề xuất quy mô, phạm vi, đối tượng và lộ trình thực hiện của từng chính sách.

Về nguồn huy động để triển khai, Chính phủ đã tính toán trên quan điểm ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo cân đối lớn của nền kinh tế. Năm 2022 sẽ giải ngân 42% tổng số vốn của chương trình, phần còn lại giải ngân trong năm 2023.

Về phân bổ và quản lý sử dụng, thực hiện các chính sách tài khóa, tiền tệ một cách hiệu quả, theo Bộ trưởng Bộ KH&ĐT, phải tuân thủ quy định pháp luật hiện hành, nhất là chính sách tài khóa. Ngoài ra, cần đáp ứng các nguyên tắc, tiêu chí phân bổ của Chương trình.

Trên cơ sở quan điểm, mục tiêu của chính sách, Chính phủ đã nghiên cứu đề xuất hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm, vừa đáp ứng nhu cầu trước mắt, vừa phục vụ tăng trưởng, phát triển lâu dài, thúc đẩy cả cung và cầu của nền kinh tế. Chính sách tập trung vào những ngành cần thiết, trước mắt tập trung vào nâng cao năng lực phòng chống dịch gắn với nâng cao năng lực, hiện đại hóa các trung tâm chuyên sâu CDC cấp vùng, bệnh viện, viện tuyến trung ương; giải quyết việc làm, đào tạo lao động, phục hồi du lịch... Tiếp đó, phát triển hệ thống hạ tầng giao thông chiến lược, kết nối cửa khẩu đông bắc, các khu công nghiệp, khu kinh tế...

Ngoài ra, ,việc phân bổ nguồn vốn phải hài hòa giữa các vùng miền, tạo động lực mới trong phát triển, đảm bảo công bằng, nhưng không cào bằng, xác định thứ tự ưu tiên đầu tư lĩnh vực, ngành có tính lan tỏa.

Châu Giang- Mạnh Dũng

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh