THỨ BA, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2023 01:13

Hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị giảm thời gian làm việc, ngừng việc

Theo Quyết định 6696/QĐ-TLĐ ngày 16/01/2023 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng. Chính sách hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị giảm thời gian làm việc, ngừng việc cụ thể như sau.
Empty
Empty

Đồ họa TRẦN HUYỀN

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh