CHỦ NHẬT, NGÀY 23 THÁNG 01 NĂM 2022 03:27

Hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 cho tỉnh Hải Dương

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 2257/QĐ-TTg ngày 31/12/2021 về kinh phí hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cho tỉnh Hải Dương.
Lãnh đạo tỉnh Hải Dương kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid 19 trên địa bàn.

Lãnh đạo tỉnh Hải Dương kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid 19 trên địa bàn.

Mức hỗ trợ chính thức từ ngân sách Trung ương cho tỉnh Hải Dương để thực hiện chi chế độ đặc thù phòng, chống dịch bệnh COVID-19 từ ngày 27/1/2021 đến ngày 2/3/2021 là 32.576 triệu đồng từ nguồn tạm cấp tại Quyết định số 481/QĐ-TTg ngày 29/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Hải Dương hoàn trả phần kinh phí ngân sách Trung ương tạm cấp cho tỉnh để hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 năm 2021 theo Quyết định số 481/QĐ-TTg ngày 29/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ còn dư là 237.424 triệu đồng.

Bộ Tài chính xử lý thu hồi kinh phí theo quy định.

MINH CHÂU

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Đến năm 2025, nâng cao năng lực y tế trường học gắn với y tế cơ sở, chăm sóc sức khỏe cho học sinh

Đến năm 2025, nâng cao năng lực y tế trường học gắn với y tế cơ sở, chăm sóc sức khỏe cho học sinh

Đến năm 2025, 100% chính quyền các cấp ở địa phương thực hiện rà soát, sắp xếp lại hệ thống y tế trường học trong các cơ sở giáo dục, xây dựng cơ chế quản lý và phương thức...
7 giờ trước
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh