THỨ BA, NGÀY 25 THÁNG 01 NĂM 2022 06:30

Hỗ trợ tiền ăn cho người lao động đang thực hiện “1 cung đường, 2 điểm đến”

Từ ngày 1 đến 31/10/2021, đoàn viên người lao động đang thực hiện “1 cung đường, 2 điểm đến” của doanh nghiệp tại địa bàn các tỉnh, thành phố sẽ được tổ chức Công đoàn hỗ trợ tiền ăn với mức 1 triệu đồng/người.
Người lao động sẽ được hỗ trợ tiền ăn một lần tối đa 1 triệu đồng/người trong thời gian từ ngày 1/10/2021 đến ngày 31/10/2021.

Người lao động sẽ được hỗ trợ tiền ăn một lần tối đa 1 triệu đồng/người trong thời gian từ ngày 1/10/2021 đến ngày 31/10/2021.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa có Quyết định 3309/QĐ-TLĐ về hỗ trợ bữa ăn dinh dưỡng cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) đang thực hiện "1 cung đường, 2 điểm đến" của doanh nghiệp tại địa bàn các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 15 và 16.

Theo đó, đối tượng được hưởng là đoàn viên, NLĐ đang làm việc tại các doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn, thực hiện “1 cung đường, 2 điểm đến” và được các cơ quan chức năng có thẩm quyền phê duyệt. Mức hỗ trợ một lần tối đa là 1 triệu đồng/người, thời điểm thực hiện từ ngày 1 đến 31/10/2021.

Nguồn kinh phí thực hiện do công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở cấp hỗ trợ cho công đoàn cơ sở từ nguồn tài chính tích lũy của đơn vị. Trường hợp công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở không đủ nguồn để cấp hỗ trợ, Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn cấp bù để công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở cấp đủ cho công đoàn cơ sở.

 

Về cách thức triển khai, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, Công đoàn cơ sở báo cáo số lượng đoàn viên, NLĐ được doanh nghiệp huy động để thực hiện “1 cung đường, 2 điểm đến” với công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở để công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thẩm định cấp kinh phí.

Còn trường hợp doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn nhưng chưa có tổ chức công đoàn thì công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở làm việc với doanh nghiệp kiểm tra, xác định số lượng đoàn viên, NLĐ thực hiện “1 cung đường, 2 điểm đến” duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh để chi hỗ trợ.

Trên cơ sở đề xuất của đoàn viên, NLĐ, Công đoàn cơ sở (công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đối với doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn) thống nhất với chủ doanh nghiệp về phương thức tổ chức, khẩu phần bữa ăn, chuyển kinh phí hỗ trợ cho doanh nghiệp để tổ chức bữa ăn theo chính sách chung của doanh nghiệp; đồng thời công đoàn cơ sở (công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đối với doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn) giám sát việc tổ chức thực hiện bữa ăn và công khai tới đoàn viên, NLĐ.

THANH HÒA

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh