THỨ NĂM, NGÀY 18 THÁNG 08 NĂM 2022 05:42

Hội thảo khoa học về 50 năm chiến dịch phòng ngự cánh đồng Chum- Xiêng Khoảng

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Chiến dịch phòng ngự Cánh Đồng Chum- Xiêng Khoảng (21/5/1972-21/5/2022), ngày 16/5, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng phối hợp với Tỉnh uỷ Nghệ An tổ chức họp báo, giới thiệu Hội thảo khoa học “50 năm chiến dịch phòng ngự cánh đồng Chum- Xiêng Khoảng thắng lợi và bài học kinh nghiệm”.
Toàn cảnh buổi họp báo thông tin về Hội thảo.

Toàn cảnh buổi họp báo thông tin về Hội thảo.

Hội thảo nhằm khẳng định, làm rõ sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, tầm nhìn chiến lược, sáng suốt của Bộ Chính trị, Quân uỷ Trung ương, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Trung ương Đảng nhân dân Cách mạng Lào; sự vận dụng linh hoạt, sáng tạo của Bộ Tư lệnh Mặt trận Cánh Đồng Chum, Khu uỷ Khu IV, tỉnh Nghệ An, cùng với tinh thần chiến đấu kiên cường, dũng cảm của quân và dân hai nước Việt Nam- Lào đối với Chiến dịch phòng ngự Cánh Đồng Chum- Xiêng Khoảng năm 1972 trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Hội thảo cũng nhằm đúc rút những bài học kinh nghiệm, bài học lịch sử quý giá về sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng đối với Chiến dịch phòng ngự Cánh Đồng Chum-Xiêng Khoảng năm 1972; về phát triển lý luận nghệ thuật quân sự Việt Nam vận dụng vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục truyền thống, công tác đào tạo, huấn luyện, chiến đấu trong các học viện, nhà trường, cơ quan đơn vị toàn quân; khơi dậy, bồi đắp tinh thần yêu nước của quân và dân cả nước nói chung và tinh thần đoàn kết thuỷ chung giữa hai nước, hai Quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam- Lào nói riêng. Trên cơ sở đó, vận dụng vào xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân và xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện trong thời kỳ mới.

Kết quả Hội thảo nhằm tri ân công lao to lớn và sự đóng góp của quân, dân hai nước Việt Nam- Lào. Trong đó, có quân và dân tỉnh Nghệ An đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc nói chung và trong Chiến dịch phòng ngự Cánh Đồng Chum- Xiêng Khoảng nói riêng. Qua đó, góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết quốc tế đặc biệt giữa hai Nhà nước, hai Quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam- Lào.

Hội thảo là dịp góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống, bồi đắp lý tưởng cách mạng, nâng cao tinh thần yêu nước cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Đồng thời, phát huy ý chí tự lực, tự cường, ra sức thi đua góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới.

Hội thảo cũng đánh giá tầm vóc, ý nghĩa, nguyên nhân thắng lợi và những bài học lịch sử, kinh nghiệm về nghệ thuật chỉ đạo xây dựng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến chiến dịch để vận dụng, phát huy trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Đến nay Ban Tổ chức đã nhận được tổng số 85 bài tham luận. Nội dung các tham luận đánh giá, phân tích và làm rõ về chủ trương, sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, sáng tạo, nhạy bén, kịp thời của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương về Chiến dịch phòng ngự Cánh Đồng Chum – Xiêng Khoảng năm 1972; tư liệu, sự kiện khai thác có cách nhìn mới phong phú, tin cậy; phương pháp tiếp cận, giải quyết vấn đề có tính khoa học và thuyết phục. Nhiều bài viết đã cung cấp thêm tư liệu, tài liệu mới, với nhãn quan chính trị và tư duy mới; có sự phân tích sâu góp phần khẳng định thắng lợi trong lãnh đạo, chỉ đạo Chiến dịch phòng ngự  Cánh Đồng Chum – Xiêng Khoảng năm 1975 trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975).

Hội thảo sẽ được tổ chức vào ngày 20/5 tại thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.

NGUYỄN SÍU

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh