Hơn 2,5 triệu hộ nghèo được nhận hỗ trợ tiền điện

06:49 - 11/05/2018

Bộ Tài chính vừa có báo cáo Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội giai đoạn 2011 - 2017. Trong giai đoạn này, mỗi năm Nhà nước đã hỗ trợ tiền điện cho khoảng 2,53 triệu hộ nghèo. Tổng số tiền hỗ trợ trong cả giai đoạn khoảng 7.855 tỷ đồng.

 

Năm 2018, ngân sách Nhà nước đã bố trí khoảng 1.024 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương hỗ trợ 745 tỷ đồng để thực hiện hỗ trợ tiền điện cho khoảng 2.111.000 hộ nghèo, hộ chính sách xã hội. Theo Bộ Tài chính, việc hỗ trợ tiền điện là chính sách an sinh xã hội của nhà nước nhằm giảm bớt khó khăn do tác động của biến động giá điện đối với hộ nghèo, hộ chính sách, đặc biệt người nghèo ở vùng sâu, vùng xa, người dân tộc thiểu số, hộ gia đình chính sách có mức tiêu thụ điện thấp (50kWh/tháng).

 

Hộ nghèo được hỗ trợ tiền điện của Nhà nước.

 

Trên cơ sở thống nhất của các Bộ, ngành, Bộ Tài chính cho biết đã xây dựng, hướng dẫn việc thực hiện chi trả hỗ trợ tiền điện cho đối tượng thụ hưởng chi tiết đến cấp xã, thôn, hộ gia đình. Tuy nhiên, Bộ Tài chính cho rằng, phạm vi đối tượng hỗ trợ hiện còn rộng, thay đổi thường xuyên do quy định hộ chính sách phải có lượng điện sử dụng dưới 50kWh/tháng và hộ chính sách, hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng chưa có điện lưới (không phân biệt giàu nghèo).

Bộ Tài chính cho rằng, định mức hỗ trợ của chính sách không lớn (hiện nay là 51.000 đồng/tháng) cũng là nhược điểm. Trong khi đó, chính sách hỗ trợ cho đối tượng thụ hưởng trực tiếp bằng tiền mặt (hỗ trợ cho không) nên chỉ thích hợp trong thời gian ngắn, hiệu quả lâu dài còn hạn chế và thiếu tính bền vững. Một số bộ phận người nghèo, hộ chính sách còn trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước, không có ý thức tham gia phát triển sản xuất, tự vươn lên thoát nghèo.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng cho biết, việc chi trả tiền mặt đến hộ gia đình ở vùng sâu, vùng xa nhiều lúc còn khó khăn do khoảng cách và địa hình phức tạp, nhất là ở các địa bàn miền núi, công sức đi xa trong khi số tiền nhận hỗ trợ thấp. Cùng với đó, hộ nghèo, hộ chính sách được hưởng nhiều chính sách an sinh xã hội theo nhiều lĩnh vực nên nguồn lực bị phân tán.

VÂN KHÁNH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›