Hợp tác, liên kết tỉnh Hà Giang- Tuyên Quang: Mở ra cơ hội phát triển mới

21:47 - 12/01/2017

“Việc tổ chức triển khai liên kết giữa 2 tỉnh tổ chức ngày hôm nay với 5 nhóm lĩnh vực hợp tác: Phát triển du lịch; Phát triển nguồn nhân lực; Công Thương; Nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; Giao thông vận tải là một trong những minh chứng rất cụ thể cho tinh thần chủ động, sáng tạo của 2 tỉnh”.

 

Đây là phát biểu của đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc tại Lễ  ký kết chương trình hợp tác, liên kết giữa tỉnh Hà Giang và tỉnh Tuyên Quang vào ngày 12-1-2017.

Quang cảnh Lễ ký kết

 

Trên tinh thần hợp tác và truyền thống quan hệ giữa tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang, tại thành phố Tuyên Quang, Đoàn đại biểu tỉnh Tuyên Quang, do đồng chí Chẩu Văn Lâm, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang làm Trưởng đoàn và Đoàn đại biểu tỉnh Hà Giang, do đồng chí Triệu Tài Vinh, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang làm Trưởng đoàn đã thảo luận, thống nhất ký kết Chương trình hợp tác giữa hai tỉnh.

Sau khi nghe báo cáo sơ bộ về tình hình kinh tế - xã hội năm 2016 của tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang, các ý kiến và nội dung thảo luận của các đại biểu, đồng chí Nguyễn Văn Bình phát biểu, ghi nhận những kết quả đạt được của hai tỉnh: Tuyên Quang và Hà Giang là 2 tỉnh thuộc vùng Tây Bắc có lịch sử lâu đời và giàu truyền thống cách mạng.

Giữa 2 tỉnh có quan hệ đặc biệt gắn bó chặt chẽ với nhau (trong giai đoạn 1975-1991, hai tỉnh được sáp nhập lại thành tỉnh Hà Tuyên). Với đặc thù là hai tỉnh miền núi phía Bắc còn nhiều khó khăn song trong hơn 30 năm đổi mới vừa qua, nhất là trong 5 năm gần đây, hai tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang đã có những bước phát triển vượt bậc về kinh tế - xã hội.

Giai đoạn 2011-2015, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân năm của Hà Giang là 6,45%, Tuyên Quang là 7,8%; cơ cấu kinh tế dịch chuyển đúng hướng. Năm 2016 vừa qua, trong bối cảnh khó khăn chung của cả nước song hai tỉnh vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng khá, an ninh chính trị được giữ vững, an sinh xã hội được đảm bảo.

Việc tổ chức triển khai liên kết giữa 2 tỉnh tổ chức ngày hôm nay với 5 nhóm lĩnh vực hợp tác: Phát triển du lịch; Phát triển nguồn nhân lực; Công thương; Nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; Giao thông vận tải là một trong những minh chứng rất cụ thể cho tinh thần chủ động, sáng tạo của hai tỉnh.

Tuy nhiên, để triển khai thành công Chương trình liên kết, hợp tác giữa hai tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Bình cũng lưu ý hai tỉnh:

Thứ nhất, cần cụ thể hóa thành các nội dung hợp tác với các Đề án rất cụ thể, bước đầu có thể là các Đề án thí điểm. Nội dung hợp tác cần có tầm nhìn rộng vượt ra khỏi địa giới hành chính của 2 tỉnh, đón đầu xu thế tất yếu các địa phương vùng Tây Bắc phải có sự liên kết để cùng phát triển trong thời gian tới, tránh manh mún, lợi ích cục bộ như hiện nay.

Thứ hai, cần tính toán kỹ các nguồn lực, đặc biệt nguồn lực về tài chính. Thứ ba, cần xây dựng Quy chế thí điểm liên kết;

Thứ tư, cần phối hợp để vận động sự ủng hộ của Trung ương, các bộ, ngành, các tổ chức hỗ trợ phát triển quốc tế đối với các nội dung hợp tác, liên kết giữa 2 tỉnh.

Thứ năm, cần tổ chức tốt công tác truyền thông về các nội dung hợp tác liên kết để tạo sự đồng thuận, ủng hộ trong cộng đồng doanh nghiệp và người dân của 2 tỉnh.

Đồng thời, Nhân Hội nghị này, đồng chí Nguyễn Văn Bình cũng đề nghị Ban Chỉ đạo Tây Bắc chủ trì, phối hợp Ban Kinh tế Trung ương và các ban, bộ, ngành trung ương, địa phương có liên quan (trực tiếp là Bộ Kế hoạch và Đầu tư) trên cơ sở đúc rút kinh nghiệm liên kết giữa một số tỉnh thuộc Tây Bắc sớm xây dựng Quy chế thí điểm liên kết phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Bắc giai đoạn 2017-2020 trình Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, đề nghị Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Chương trình Khoa học và công nghệ cấp quốc gia vùng Tây Bắc tổ chức nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách cho phát triển liên kết vùng Tây Bắc trong thời gian tới.

NGUYỄN THANH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›