Hưng Yên: Tập trung triển khai chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công

12:30 - 31/07/2020

(Dân sinh) - Hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng là việc làm có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với những gia đình chính sách. Thời gian qua, tỉnh Hưng Yên đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, huy động nhiều nguồn lực để cải thiện nhà ở cho người có công.

Theo thống kê của ngành LĐ-TB&XH, tỉnh Hưng Yên có trên 146 nghìn đối tượng người có công với cách mạng, trong đó có hơn 24 nghìn người có công và thân nhân đang hưởng trợ cấp hàng tháng. Trong số các gia đình chính sách vẫn còn nhiều trường hợp gặp khó khăn về nhà ở cần được hỗ trợ.

Thực hiện Quyết định 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng, tính đến cuối năm 2018, toàn tỉnh đã hỗ trợ xây dựng được 3.374 nhà (802 nhà xây dựng mới, 2.572 nhà sửa chữa).

Hưng Yên: Tập trung triển khai chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công - Ảnh 1.

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên trao tặng tiền xây nhà ở cho người có công với cách mạng và hộ nghèo trên địa bàn.

Phát huy truyền thống đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", đồng thời nhằm chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần cho người có công, ngày 13/11/2019, tỉnh đã ban hành Kế hoạch rà soát, thẩm định thực hiện hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ người có công và hộ nghèo tỉnh Hưng Yên năm 2019-2020. Mục tiêu của Kế hoạch là hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ người có công và hộ nghèo chưa có nhà ở hoặc có nhà ở nhưng bị xuống cấp nghiêm trọng, không có đủ điều kiện tài chính để khắc phục, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Theo đó, toàn tỉnh sẽ hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 1.537 hộ người có công và hộ nghèo với tổng kinh phí 122,96 tỷ đồng. Trong đó có 268 hộ của huyện Phù Cừ và Ân Thi đã xây dựng xong năm 2019; 389 hộ hỗ trợ đợt I và 880 hộ hỗ trợ đợt II.

Triển khai Kế hoạch, UBND tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện hỗ trợ về nhà ở cho hộ nghèo và người có công với cách mạng; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, trong đó yêu cầu các cấp, các ngành phải phối hợp chặt chẽ, đồng bộ từ công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chính sách đến việc tổ chức thực hiện. Đối với UBND các xã, phường, thị trấn chỉ đạo các thôn, xóm, khu dân cư, khu phố rà soát, họp nhân dân bình xét các hộ người có công, hộ nghèo trên địa bàn có đủ điều kiện, lấy ý kiến của Ban Công tác Mặt trận cấp thôn; tiến hành rà soát, thẩm định trực tiếp 100% danh sách do cấp thôn đề nghị, tổng hợp báo cáo UBND cấp huyện. Công tác rà soát, thẩm định phải chặt chẽ, minh bạch và đúng đối tượng.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo tỉnh thành lập các đoàn thẩm định về kết quả rà soát hỗ trợ xây dựng nhà ở trước khi có quyết định cấp kinh phí trực tiếp cho các hộ. Tỉnh đã chủ động bố trí kinh phí đảm bảo thực hiện Kế hoạch đúng tiến độ. Theo đó, mỗi hỗ được hỗ trợ xây dựng 80 triệu đồng/hộ, trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ 30 triệu đồng, ngân sách huyện, xã hỗ trợ 20 triệu đồng và nguồn vận động xã hội hóa 30 triệu đồng. Trong đợt 1, số hộ người có công và hộ nghèo được phê duyệt hỗ trợ xây dựng nhà ở là 425 hộ, gồm 226 hộ người có công và 199 hộ nghèo, trong đó có 389 hộ thực hiện xây dựng nhà ở (36 hộ xin rút không nhận hỗ trợ).

Tính đến cuối tháng 5/2020, toàn tỉnh Hưng Yên đã có 256 nhà xây dựng xong, 125 nhà đang xây dựng và 08 nhà chưa triển khai xây dựng. Tổng số tiền thực hiện hỗ trợ đợt I là 31,12 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ 11,67 tỷ đồng; ngân sách huyện, xã hỗ trợ 7,78 tỷ đồng và nguồn vận động xã hội hóa là 11,67 tỷ đồng.

Trong đợt 2, tổng số hộ người có công và hộ nghèo được phê duyệt hỗ trợ xây dựng nhà ở là 880 hộ (trong đó có 384 hộ người có công và 496 hộ nghèo), với tổng kinh phí 70,4 tỷ đồng. Để đảm bảo tiến độ, các địa phương đang đẩy nhanh tiến độ giải ngân kinh phí hỗ trợ, với mục tiêu phấn đấu hoàn thành chương trình trong tháng 8/2020. UBND tỉnh đã ban hành quyết định thành lập Ban Tổ chức Chương trình truyền hình trực tiếp "Chung tay xây dựng nhà ở cho hộ người có công và hộ nghèo tỉnh Hưng Yên năm 2019-2020". Đến thời điểm này, tỉnh đã tiếp nhận ủng hộ của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh trên 31 tỷ đồng và dự kiên tổng số tiền ủng hộ của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong thời gian tới là 37 tỷ đồng.

Hưng Yên: Tập trung triển khai chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công - Ảnh 2.

Hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở cho người có công với các mạng ở huyện Phù Cừ.

Ngày 28/5/2020, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo thực hiện hỗ trợ về nhà ở cho hộ nghèo và người có công với cách mạng tỉnh đã tổ chức cuộc họp về tiến độ triển khai hỗ trợ xây nhà ở cho hộ người có công và hộ nghèo trên địa bàn tỉnh năm 2019 - 2020. Tại cuộc họp, lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố và thành viên Ban chỉ đạo tỉnh báo cáo tiến độ thực hiện, đồng thời kiến nghị tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện chương trình, trong đó có khó khăn về tiến độ giải ngân kinh phí hỗ trợ, tiến độ xây dựng của các hộ gia đình và những trường hợp xin rút khỏi chương trình.

Đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp với các địa phương rà soát, tổng hợp, lập biên bản chốt danh sách đối với các trường hợp đề nghị hỗ trợ xây nhà còn tồn tại theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ, đề xuất phương án giải quyết dứt điểm, trên tinh thần huyện nào chịu trách nhiệm giải quyết tồn đọng của huyện đó. Các địa phương kiểm tra lại toàn bộ việc hỗ trợ xây dựng nhà ở, bảo đảm không để xảy ra sai sót. Đối với những hộ xin rút khỏi danh sách, cần tìm hiểu kỹ nguyên nhân, tâm tư, nguyện vọng của các gia đình; nếu vì lý do nào mà các hộ xin rút hoặc kéo dài thời gian thực hiện phải có đơn và cam kết.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những địa phương đã chủ động bố trí kinh phí thực hiện chương trình theo đúng tiến độ. Đồng thời yêu cầu Sở Tài chính và các địa phương cân đối nguồn tài chính, hoàn thành việc cấp tiền đợt 1 và đợt 2 cho đối tượng. Đối với nguồn kinh phí xã hội hóa, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở LĐ-TB&XH và các thành viên Ban chỉ đạo tỉnh đôn đốc các doanh nghiệp, cá nhân chuyển tiền theo đúng cam kết; tiếp tục huy động thêm các nguồn lực để thực hiện chương trình; cùng với các địa phương giám sát việc hỗ trợ bảo đảm không bỏ sót, không trùng lặp đối tượng.

Có thể nói, xác định được tầm quan trọng và ý nghĩa của công tác hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng nhằm tri ân xương máu của những người đã hy sinh anh dũng cho nền độc lập, tự do của dân tộc, các cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị xã hội từ cấp tỉnh đến huyện, xã đã lãnh đạo, chỉ đạo điều hành sát sao, quyết liệt tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong các tầng lớp nhân dân. Việc thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng ở Hưng Yên đã tạo thành phong trào lan tỏa trong xã hội, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa". Các cấp chính quyền, địa phương cùng với sự ủng hộ đóng góp của xã hội đã và đang tích cực triển khai chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công. Việc triển khai hỗ trợ đảm bảo nghiêm túc, đúng đối tượng, điều kiện; kết quả xây dựng nhà ở tại các địa phương đảm bảo theo quy định; nhiều người có công nhận được sự chung tay của gia đình, dòng họ và cộng đồng.

Tỉnh thường xuyên kiểm tra, giám sát và hướng dẫn các địa phương trong việc thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở. Các khiếu nại, thắc mắc, kiến nghị của người có công liên quan đến việc hỗ trợ về nhà ở đều được các cơ quan chức năng và chính quyền các cấp quan tâm giải đáp một cách kịp thời, không phát sinh các trường hợp khiếu nại nhiều lần. Công tác nghiệm thu hoàn thành, cấp phát kinh phí được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định.

Công tác hỗ trợ nhà ở cho người có công trên địa bàn tỉnh đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, tạo tâm lý phấn khởi chung của toàn xã hội, đồng thời thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, nhất là việc chăm lo, đền ơn đáp nghĩa cho người có công với cách mạng đang khó khăn về nhà ở; củng cố lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

K.VÂN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›