THỨ HAI, NGÀY 30 THÁNG 01 NĂM 2023 06:06

Hướng dẫn đánh giá, xếp loại công chức, viên chức LĐ-TB&XH năm 2022

Vừa qua, Bộ LĐ-TB&XH đã ban hành Công văn 4926 về việc đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức thuộc Bộ năm 2022.
Ảnh minh họa. Nguồn internet.

Ảnh minh họa. Nguồn internet.

Vừa qua, Bộ LĐ-TB&XH đã ban hành Công văn 4926 về việc đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức thuộc Bộ năm 2022.

Theo đó, Bộ LĐ-TB&XH đề nghị Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ chỉ đạo triển khai công tác đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức năm 2022 theo nguyên tắc, tiêu chí, thẩm quyền, thủ tục đánh giá được quy định tại Nghị định 90/2020.

Các trường hợp thuộc thẩm quyền đánh giá, xếp loại của Bộ đơn vị gửi hồ sơ đánh giá về Bộ trước ngày 15/12/2022 để trình lãnh đạo đánh giá và xếp loại chất lượng. Hồ sơ gồm:

(1) Phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng của cá nhân;

(2) Biên bản cuộc họp;

(3) Nhận xét của cấp ủy đảng cùng cấp;

(4) Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

Các trường hợp thuộc thẩm quyền Bộ quản lý hồ sơ: Đơn vị gửi Phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng và tài liệu lưu hồ sơ theo Điều 22 Nghị định 90/2020.

Báo cáo công tác đánh giá, xếp loại công chức, viên chức và Bảng tổng hợp kết quả gửi về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) chậm nhất ngày 26/12-2022.

BP (tổng hợp)

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Các doanh nghiệp TP.HCM cần tuyển hơn 80.000 chỗ làm việc trong quý I/2023

Các doanh nghiệp TP.HCM cần tuyển hơn 80.000 chỗ làm việc trong quý I/2023

Theo khảo sát của Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động TP.HCM, sau Tết nguyên đán Quý Mão 2023, các doanh nghiệp trên địa bàn sẽ cần tuyển một lượng lớn lao...
3 giờ trước
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh