THỨ NĂM, NGÀY 21 THÁNG 10 NĂM 2021 02:18

Hướng dẫn tự lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại nhà

Chuyên gia y tế sẽ hướng dẫn từ các bước trước khi lấy mẫu đến quy trình lấy mẫu và cách xử trí với các trường hợp âm tính, dương tính và test không hiện kết quả.

Bước 1: Chuẩn bị lấy mẫu

Bước 2: Thu thập mẫu ngoáy dịch tỵ hầu

Bước 3: Tách chiết mẫu

Bước 4: Đọc kết quả

Bước 5: Hủy bỏ vật liệu xét nghiệm đã qua sử dụng.

Bộ Y tế phối hợp với Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh