THỨ HAI, NGÀY 06 THÁNG 12 NĂM 2021 06:53

Huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) thông tin nóng về “hiến đất làm đường” tại địa phương

Ngày 23/11 ông Nguyễn Trung Thành – Phó Chủ tịch Huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng đã ký công văn số 3443/UBND để trả lời đến các cơ quan báo chí về thông tin liên quan đến các công trình, dự án bất động sản tại địa phương và công tác quản lý đất đai của chính quyền.

       

Hiến đất làm đường để kết nối giao thông nông thôn

Theo lãnh đạo huyện này thì liên quan đến công tác quản lý tại địa phương,  hiện chưa có Doanh nghiệp nào đầu tư Dự án bất động sản trên địa bàn.

Việc hiến đất của người dân chủ yếu là để mở đường giao thông, nhằm thuận tiện trong việc vận chuyển, đi lại, các tuyến đường mở mới đều đấu nối với đường giao thông nông thôn tại khu vực.

Sau khi hiến đất làm đường giao thông, các trường hợp phù hợp quy hoạch sử dụng đất (quy hoạch đất ở) và có kế hoạch sử dụng đất hàng năm được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì người dân đã lập thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất và lập thủ tục tách thửa, chuyển quyền sử dụng đất, được cấp có thẩm quyền giải quyết theo quy định.

Quy trình thực hiện: Khi người dân có đơn xin hiến đất, tự nguyện trả lại đất làm đường giao thông, Ủy ban nhân dân huyện giao cơ quan chuyên môn phối hợp cùng chính quyền địa phương kiểm tra tham mưu UBND huyện giải quyết.

  Sau khi đủ điều kiện UBND huyện ban hành Văn bản chấp thuận và giao phòng Tài nguyên & Môi trường trên cơ sở căn cứ vào Quyết định số 1429/QĐ-UBND ngày 01/7/2011, Văn bản số 7093/UBND ngày 26/12/2014, Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 16/4/2015 của UBND tỉnh Lâm Đồng, đến năm 2021 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 04/2021/QĐ-UBND ngày 19/01/2021 (chiều rộng mặt đường) tham mưu ban hành Quyết định thu hồi diện tích đất người dân hiến, tự nguyện trả lại đất và giao UBND xã quản lý và cập nhật vào hệ thống giao thông công cộng theo quy định.

Việc tách thửa và cấp đổi giấy chứng nhận QSDĐ của các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện là thực hiện theo quy định của Luật đất đai và quy định do UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành như: từ năm 2015 đã có Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 16/4/2015 của UBND tỉnh Lâm Đồng, đến năm 2021 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 04/2021/QĐ-UBND ngày 19/01/2021 và nay được thay thế bằng Quyết định số 40/2021/QĐ-UBND ngày 01/11/2021. Việc tách thửa đất do Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và môi trường thực hiện.

Thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân thuộc thẩm quyền của UBND huyện khi có đủ điều kiện quy hoạch là đất ở và nằm trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Việc tách thửa đất thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Trong thời gian qua trên địa bàn huyện Bảo Lâm, chủ yếu tại địa bàn các xã Lộc Tân, Lộc Quảng, Lộc An, Lộc Đức, Lộc Ngãi có một số hộ gia đình, cá nhân tại địa phương cũng như ngoài địa phương về mua đất để nghỉ dưỡng và đầu tư, sinh lợi.

Đối với khu dân cư xã Lộc Quảng, qua rà soát khu vực này được quy hoạch là đất ở nông thôn và được UBND huyện Bảo Lâm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 11 hộ gia đình, cá nhân, với diện tích khoảng 25 ha, từ năm 2000 đến nay, cụ thể: Năm 2000 có 1 hộ với 3 ha; năm 2018 có 02 hộ 5 ha, năm 2019 có 3 hộ gia đình với 7 ha, năm 2020 là 5 hộ gia đình 9,5 ha … Các hộ gia đình đã thực hiện các thủ tục hiến đất làm đường, chuyển mục đích sử dụng đất và tách thửa theo quy định.

Sau khi đối chiếu hồ sơ, thì nhận thấy nhiều hộ gia đình, cá nhân có đất đã ủy quyền cho các đơn vị bán hàng bất động sản, và các đơn vị này tự đặt tên cho khu đất bằng tên nước ngoài và triển khai chào bán trên mạng xã hội (như Khải Hưng Corp được ủy quyền bán dự án Sun Valley, xã Lộc Quảng).

Lấy dịch vụ du lịch làm nòng cốt phát triển kinh tế của địa phương

Do đặc điểm huyện Bảo Lâm là huyện có diện tích đất tự nhiên lớn với 146.342 ha, có 58.000 ha đất nông nghiệp, trong khi diện tích đất ở là 1.008 ha chiếm 0,7% tổng diện tích tự nhiên; chiếm 1,7% diện tích đất nông nghiệp của huyện. Trong khi đó dân số huyện Bảo Lâm hơn 120.000 người (mật độ dân cư thấp).

Bảo Lâm có điều kiện khí hậu khí hậu mát mẻ, ôn hòa, có nhiều cảnh quan, ao, hồ, sông, suối, diện tích rừng lớn, thuận lợi cho phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng; đường cao tốc Tân Phú - Đà Lạt được khởi công vào năm 2022 sẽ thu hút khách du lịch từ các tỉnh đến địa phương sẽ tăng đột biến, trong khi đó, tỷ trọng khu vực dịch vụ trên địa bàn huyện mới chiếm tỷ lệ 15,5%, thấp so với các khu vực khác, tỉ trọng ngành nông nghiệp chiếm trên 35% trong cơ cấu nền kinh tế. Trên cơ sở tiềm năng, lợi thế của huyện cần phải có định hướng để chuyển dịch cơ cấu kinh tế các ngành sản xuất theo hướng ưu tiên tăng tỉ trọng ngành dịch vụ, du lịch giảm dần tỉ trọng ngành nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế của huyện.

Do vậy để thu hút các nhà đầu tư vào Bảo Lâm thì việc tăng diện tích đất ở, các điểm dân cư trên địa bàn huyện là phù hợp, nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

Qua đây UBND huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo kiểm tra, rà soát, tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng trên địa bàn theo đúng quy định; kịp thời chấn chỉnh, xử lý những tồn tại, thiếu sót (nếu có).

Thanh Chương

Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh