Huyện Đông Sơn (Thanh Hóa): Năm 2016 đào tạo nghề cho 2.200 lao động

21:49 - 06/01/2017

Theo báo cáo, năm 2016 các cấp, các ngành, các doanh nghiệp huyện Đông Sơn đã đào tạo nghề cho 2.200 lao động trên địa bàn. Trong đó, có 650 người đi xuất khẩu lao động.

Có nghề trong tay, đa phần người lao động đã ổn định cuộc sống hơn

Để có được kết quả trên, ngay từ đầu năm, huyện Đông Sơn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia học nghề, đặc biệt tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Huyện đã tích cực tổ chức khảo sát nắm bắt nhu cầu học nghề của người lao động, đặc thù của từng địa phương, điều tra cung – cầu lao động của các doanh nghiệp, các ngành kinh tế trên địa bàn. Từ đó xây dựng kế hoạch, triển khai đào tạo nghề sát với nhu cầu thực tiễn, phù hợp với thực tế, năng lực và đem lại lợi ích thiết thực cho người lao động.

Đồng thời, đẩy mạnh việc xã hội hóa công tác đào tạo nghề, các chương trình quốc gia về đào tạo nghề, giải quyết việc làm. Nâng cao hiệu quả giải quyết việc làm thông qua vay vốn từ quỹ quốc gia giải quyết việc làm thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia về việc làm.

HOÀNG MINH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›