THỨ BẨY, NGÀY 22 THÁNG 01 NĂM 2022 02:29

Huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc: Giải quyết việc làm cho 2.253 lao động

Năm 2021, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc đã quyết việc làm mới cho 2.253 lao động, tăng 19% so cùng kỳ và tăng 12% so với kế hoạch, trong đó có 44 người đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

Theo Phòng LĐ-TB&XH huyện Sông Lô, năm 2021, toàn huyện giải quyết việc làm mới cho 2.253 lao động, tăng 19% so cùng kỳ và tăng 12% so với kế hoạch, trong đó có 44 người đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.  

Năm 2021, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc đã quyết việc làm mới cho 2.253 lao động, tăng 19% so cùng kỳ và tăng 12% so với kế hoạch

Năm 2021, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc đã quyết việc làm mới cho 2.253 lao động, tăng 19% so cùng kỳ và tăng 12% so với kế hoạch

Để công tác giải quyết việc làm đạt hiệu quả trong bối cảnh đại dịch, ngay từ đầu năm, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội đã tham mưu UBND huyện ban hành kế hoạch về đẩy mạnh công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; phối hợp với các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các trung tâm dạy nghề, UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt các giải pháp về đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động; đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động sang các nước tiềm năng.

Năm 2022, huyện Sông Lô phấn đấu giải quyết việc làm mới cho trên 2.000 lao động, trong đó đưa 50 người đi xuất khẩu lao động. Để đạt mục tiêu này trong bối cảnh đại dịch, địa phương sẽ tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho lao động nông thôn; đẩy mạnh xuất khẩu lao động.

Bên cạnh đó, nhằm giải quyết việc làm tại chỗ cho lao động nông thôn, Sông Lô sẽ tiếp tục kêu gọi, khuyến khích các doanh nghiệp, thành phần kinh tế đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn; đẩy mạnh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi về mặt, hành lang pháp lý cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, tạo việc cho lao động.

CHU LƯƠNG

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh