THỨ BA, NGÀY 19 THÁNG 10 NĂM 2021 04:54

ILO, UNICEF khuyến nghị các doanh nghiệp tăng cường hỗ trợ lao động có gia đình trong đại dịch Covid-19

Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) vừa đưa ra những khuyến nghị mới cho các doanh nghiệp, nhằm giúp họ hỗ trợ người lao động có gia đình trong đại dịch Covid-19.
ILO, UNICEF khuyến nghị các doanh nghiệp tăng cường hỗ trợ lao động có gia đình trong đại dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Khuyến nghị sơ bộ kêu gọi người sử dụng lao động cân nhắc tác động của những quyết định mà doanh nghiệp đưa ra đối với gia đình của người lao động và kêu gọi họ hỗ trợ bảo trợ xã hội ở mức cao nhất có thể cho người lao động. Những khuyến nghị này nêu rằng những hỗ trợ thêm, đặc biệt là cho người có thu nhập thấp, là cần thiết nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực của dịch bệnh đối với người lao động, người sử dụng lao động, gia đình và con cái họ.

Tìm kiếm dịch vụ trông trẻ an toàn, công việc biến động và trách nhiệm chăm sóc gia đình, đồng thời phải đối mặt với giảm thu nhập là những thách thức mà các gia đình hiện phải đối diện.

Phụ nữ cũng chịu ảnh hưởng của đại dịch nhiều hơn đáng kể. Họ chiếm phần đông trong lực lượng nhân viên y tế và chăm sóc sức khỏe, và thường nhiều khả năng không được hưởng bảo trợ xã hội hơn. Trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát, phụ nữ đã phải đảm trách hơn ba phần tư công việc chăm sóc không được trả lương trên toàn cầu, và tỷ lệ này vẫn có khả năng tiếp tục tăng cao.

ILO và UNICEF cũng kêu gọi các chính phủ hỗ trợ người sử dụng lao động và tăng cường các biện pháp bảo trợ xã hội, đặc biệt đối với các gia đình dễ bị tổn thương. Những chính sách và thực hành thân thiện với gia đình gồm có: bảo đảm việc làm và thu nhập, sắp xếp công việc linh hoạt, nghỉ phép được hưởng lương để chăm sóc thành viên gia đình, tiếp cận các dịch vụ chăm sóc trẻ trong trường hợp khẩn cấp có chất lượng có thể tạo nên sự khác biệt lớn giúp bình ổn thị trường lao động, gia đình và xã hội.

Ông Manuela Tomei, Vụ trưởng Vụ Điều kiện làm việc và Bình đẳng của ILO, cho biết "Đối thoại xã hội - cơ chế tham vấn và phối hợp giữa các chính phủ, người lao động và người sử dụng lao động và các tổ chức đại diện của họ - là thiết yếu. Các biện pháp ứng phó muốn đạt hiệu quả và bền vững phải được xây dựng trên cơ sở niềm tin và những kinh nghiệm đa dạng."

Các tiêu chuẩn lao động quốc tế tạo nên một nền tảng vững chắc cho những phản ứng chính sách cần thiết cho công cuộc phục hồi bền vững và công bằng. Các tiêu chuẩn lao động quốc tế áp dụng ý tưởng về cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm đối với lĩnh vực kinh tế và phát triển, dung hòa giữa những yêu cầu về kích cầu, hỗ trợ doanh nghiệp và bảo vệ người lao động.

"Trong những năm tới đây, các gia đình vẫn sẽ còn tiếp tục bị tác động bởi những hậu quả không mong muốn do đại dịch gây ra như mất việc làm, căng thẳng kéo dài và sức khỏe tinh thần giảm sút", Tiến sĩ Pia Rebello Britto, Giám đốc Chương trình Phát triển trẻ thơ của UNICEF, nhận định. "Đối với những trẻ em dễ bị tổn thương nhất, việc thiếu đi hệ thống bảo trợ xã hội đầy đủ càng khiến tác động của khủng hoảng đối với các em nặng nề hơn."

* Những khuyến nghị ban đầu đối với người sử dụng lao động đưa ra bao gồm:

Theo dõi và thực hiện những khuyến nghị của chính quyền cấp trung ương và địa phương và truyền tải những khuyến nghị đó tới lực lượng lao động.

Rà soát những chính sách tại nơi làm việc hiện có để bảo đảm những chính sách đó cung cấp đầy đủ hỗ trợ cho người lao động và gia đình họ.

Vận dụng những thực tiễn tốt khi triển khai thực hiện chính sách trên cơ sở đối thoại xã hội, pháp luật lao động quốc gia và các tiêu chuẩn lao động quốc tế. Bảo đảm mọi lao động đều được tiếp cận với những biện pháp hỗ trợ tại nơi làm việc, không phân biệt đối xử; bảo đảm mọi người lao động đều nắm bắt, hiểu và cảm thấy thoải mái khi áp dụng những chính sách này.

Đấu tranh chống phân biệt đối xử và kỳ thị xã hội tại nơi làm việc thông qua hỗ trợ đào tạo và các cơ chế báo cáo bảo mật và an toàn.

Áp dụng cơ chế làm việc thân thiện với gia đình nhằm tạo điều kiện cho người lao động có nhiều tự do hơn và chủ động hơn trong công việc của mình. Nếu việc sắp xếp làm việc linh hoạt không khả thi, có thể cân nhắc những hình thức hỗ trợ khác cho người lao động có con, chẳng hạn như hỗ trợ dịch vụ trông trẻ.

Hỗ trợ người lao động có con bằng những lựa chọn phương thức trông trẻ phù hợp; bảo đảm những công việc trông trẻ đó là những công việc có chất lượng.

Tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn và sức khỏe nghề nghiệp; bao gồm cung cấp hướng dẫn và tổ chức tập huấn về an toàn, sức khỏe và vệ sinh lao động.

Khuyến khích người lao động tìm đến các dịch vụ chăm sóc y tế phù hợp và hỗ trợ người lao động đối mặt với tình trạng bị căng thẳng.

Hỗ trợ các biện pháp bảo trợ xã hội của Chính phủ phù hợp với Công ước về An sinh Xã hội (Tiêu chuẩn Tối thiểu) của ILO, 1952 (Số 102) và Khuyến nghị số 202 của ILO về Sàn an sinh xã hội. Các biện pháp này có thể bao gồm trợ cấp cho người lao động để được tiếp cận bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và mất khả năng làm việc, trợ cấp thai sản và nên mở rộng diện bao phủ của các chính sách này tới người lao động trong khu vực kinh tế phi chính thức.


PV

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Thông báo Kế hoạch tổ chức kỳ thi tiếng Hàn năm 2021

Thông báo Kế hoạch tổ chức kỳ thi tiếng Hàn năm 2021

Thực hiện nội dung Bản ghi nhớ giữa Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Việt Nam về việc phái cử và tiếp nhận người lao động Việt Nam sang làm...
4 giờ trước
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh