THỨ HAI, NGÀY 06 THÁNG 02 NĂM 2023 03:09

Kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai và dân cư

(Dân sinh) - Chiều 29/12, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Bộ Công an tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2022-2026; kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ quản lý nhà nước, phục vụ người dân, an ninh, trật tự, an toàn cho người dân và xã hội.
Bộ trưởng Công an, Đại tướng Tô Lâm và Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà trao biên bản phối hợp thực hiện nhiệm giai đoạn 2022 – 2026

Bộ trưởng Công an, Đại tướng Tô Lâm và Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà trao biên bản phối hợp thực hiện nhiệm giai đoạn 2022 – 2026

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an, Đại tướng Tô Lâm và Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã thực hiện lễ ký kết và nghi thức kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

Tham dự sự kiện có Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng.

Phát biểu tại buổi lễ, hai Bộ trưởng đều khẳng định trong những năm qua, công tác phối hợp giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Công an đã đạt được những kết quả quan trọng, qua đó góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao của 2 ngành, đóng góp tích cực vào sự nghiệp bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Các cơ quan chức năng của hai Bộ đã phối hợp chặt chẽ trong thực hiện công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, vi phạm pháp luật về môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý đất an ninh.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thành số hóa dữ liệu nền địa lý quốc gia và địa hình quốc gia ở các tỷ lệ 1:25.000, 1:100.000; 1:250.000, 1:500.000, 1:1.000.000 phủ trùm toàn quốc; thiết lập dữ liệu mô hình số hóa độ cao khu vực ven biển (DEM) phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, ứng phó với biến đổi khí hậu;

Thực hiện nghi thức kết nối.

Thực hiện nghi thức kết nối.

Đưa vào hoạt động mạng lưới trạm định vị vệ tinh quốc gia (VNGEONET) giai đoạn 1 với 65 trạm, cung cấp dữ liệu đo đạc, bản đồ, dịch vụ xác định tọa độ, độ cao với độ chính xác cao trên phạm vi toàn quốc. Những dữ liệu này làm nền tảng phát triển các ứng dụng tự động hóa, phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, nhất là phát triển đô thị thông minh, giao thông thông minh.

Trên cơ sở kết nối giữa cơ sở dữ liệu đất đai với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thực hiện kết nối chia sẻ 18 trường thông tin, cơ bản kết nối đạt 56 tỉnh, thành phố, 309 đơn vị cấp huyện và 4.267 đơn vị cấp xã với hơn 24 triệu thửa đất và tiếp tục tăng số lượng kết nối trong thời gian tới. Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cũng đã tiếp nhận 14.620 yêu cầu tra cứu xác thực qua nền tảng tích hợp, kết nối dữ liệu của Bộ Tài nguyên và Môi trường...

Phát biểu tại Lễ ký kết, Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, việc kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai có ý nghĩa quan trọng, mở ra hợp tác hai Bộ ở thời kỳ mới với chất lượng mới, vì lợi ích quốc gia, dân tộc và lợi ích người dân.

Trên cơ sở kết nối giữa cơ sở dữ liệu đất đai với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thực hiện kết nối chia sẻ 18 trường thông tin, cơ bản kết nối đạt 56 tỉnh, thành phố, 309 đơn vị cấp huyện và 4.267 đơn vị cấp xã với hơn 24 triệu thửa đất và tiếp tục tăng số lượng kết nối trong thời gian tới. Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cũng đã tiếp nhận 14.620 yêu cầu tra cứu xác thực qua nền tảng tích hợp, kết nối dữ liệu của Bộ Tài nguyên và Môi trường...

Tại buổi lễ, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cùng lãnh đạo các bộ, ngành liên quan thực hiện nghi thức kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó, hết năm 2022, hoàn thành ở 309/705 huyện với hơn 43 triệu thửa đất và đưa vào sử dụng thường xuyên tại Văn phòng Đăng ký đất đai; hoàn thành tái cấu trúc quy trình và thống nhất mô hình, cách thức triển khai kết nối, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến sử dụng xác thực, chia sẻ dữ liệu về dân cư;

Thực hiện kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cho 56/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; thực hiện phương án bảo đảm an toàn thông tin cho nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu Cổng Dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tài nguyên và Môi trường với Bộ Công an nhằm kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Mục tiêu đến tháng 6-2023, hoàn thành cơ sở dữ liệu của 454/705 huyện tại các địa bàn đông dân, đến hết năm 2023, đạt 550 huyện; hình thành nền tảng dữ liệu phục vụ quản lý dữ liệu đất đai, nhà ở, địa chỉ số; kết nối, xác thực với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ công tác quản lý nhà nước về đất đai, nhà ở, giao dịch bất động sản...

Thành Công

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh