Hội nghị triển khai chương trình giáo dục tình dục trực tuyến

Ngày 17/12/2018, tại TP Hải Phòng, Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp phối hợp với Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNFPA) đã tổ chức Hội nghị triển khai chương trình giáo dục tình dục toàn diện trực tuyến cho người học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

19/12/2018 12:04

Hội nghị triển khai chương trình giáo dục tình dục trực tuyến