THỨ SÁU, NGÀY 27 THÁNG 01 NĂM 2023 04:16

Khánh Hòa vận động Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” gần 5,2 tỷ đồng, đạt 335% kế hoạch

(Dân sinh) - Ngày 13/1/2023, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2023. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Đinh Văn Thiệu-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh, năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng và là năm bản lề thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025. Để hoàn thành các nhiệm vụ được giao, ngay từ những ngày đầu năm, Sở đã thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh. Toàn Ngành đã tập trung tối đa mọi nguồn lực, với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, chung sức, đồng lòng, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, góp phần cùng cả tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội.

Ông Tạ Hồng Quang - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Khánh Hòa đánh giá, trong năm Ngành đã tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ trong Chương trình phòng, chống dịch Covid-19, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội để thực hiện mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội. Cùng với đó Sở đã tập trung hỗ trợ việc làm, xây dựng thị trường lao động ổn định và phát triển, góp phần hỗ trợ phục hồi sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, phục hồi và phát triển kinh tế. Đẩy nhanh việc giải quyết chế độ chính sách cho người có công không để tồn đọng kéo dài. Thực hiện tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa” và chăm sóc đời sống người có công, làm tốt công tác chăm sóc, chỉnh trang mộ, nghĩa trang và công trình ghi công liệt sỹ, đảm bảo xanh, sạch, đẹp. Công tác giảm nghèo được quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả, qua đó giúp các hộ nghèo phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo bền vững. Các chính sách về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, an toàn vệ sinh lao động, quản lý lao động nước ngoài làm việc tại tỉnh, công tác bảo trợ xã hội, bảo vệ chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới, phòng chống tệ nạn xã hội tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Về công tác cải cách hành chính, thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, lãng phí cũng được Sở đẩy mạnh triển khai hoạt động. Nhờ vậy, trong năm tại cơ quan Sở không có đơn thư tồn đọng, kéo dài. Các chính sách của Đảng và Nhà nước được triển khai kịp thời đầy đủ, đồng bộ và có hiệu quả trên địa bàn tỉnh đã góp ổn định xã hội, chăm sóc chu đáo người có công, chăm lo đến các đối tượng yếu thế.

Ông Tạ Hồng Quang-Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Khánh Hòa

Ông Tạ Hồng Quang-Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Khánh Hòa

Năm 2022, với phương châm hành động “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, phát triển”, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Khánh Hòa đã cụ thể hóa các mục tiêu về lao động, người có công và xã hội thành 24 chỉ tiêu, 16 nhóm nhiệm vụ, giải pháp thực hiện. Qua đó đến hết năm tất các các nhiệm vụ đã đề ra đều được Sở thực hiện đầy đủ, tất các các chỉ tiêu được giao đều được hoàn thành vượt mức-trong đó chỉ tiêu vận động Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” đạt tới 335%. Về lĩnh vực Lao động-việc làm, Trung tâm Dịch vụ việc làm Khánh Hòa thường xuyên phối hợp các địa phương tổ chức hơn 73 phiên giao dịch việc làm để kết nối cung - cầu thị trường lao động trên địa bàn tỉnh, trong đó có 61 phiên trực tuyến tại Trung tâm và 12 phiên lưu động tại các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh. Hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động và cung ứng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp được thực hiện thường xuyên. Trong năm, số người lao động có việc làm tăng thêm đạt 16.560/11.500 người (đạt 144% kế hoạch), số người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đạt 251/100 người (đạt 251% kế hoạch). Đã tổ chức tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp cho 29.550/29.500 người (đạt 100,2% kế hoạch). Tỷ lệ lao động qua đào tạo toàn tỉnh năm 2022 là 82% (trong đó tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ là 27,6%) (đạt 100% KH). 

Ông Đinh Văn Thiệu-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa (trái) trao tặng Cờ thi đua xuất sắc của Bộ LĐ-TB&XH cho tập thể Sở LĐ-TB&XH tỉnh Khánh Hòa

Ông Đinh Văn Thiệu-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa (trái) trao tặng Cờ thi đua xuất sắc của Bộ LĐ-TB&XH cho tập thể Sở LĐ-TB&XH tỉnh Khánh Hòa

"Sở đã triển khai thực hiện tốt Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, các Nghị định của Chính phủ quy định thực hiện chế độ chính sách, trợ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng của Trung ương và của tỉnh. Toàn tỉnh hiện có 55.308 người được công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. Tổng số đối tượng đang chi trả trợ cấp hàng tháng là 6.378 người với số tiền hơn 10 tỷ đồng, có 996 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng (hiện còn sống 14 Bà mẹ). Vận động Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được 5.151 triệu đồng (đạt 335% KH), xây dựng và sửa chữa 78 nhà tình nghĩa (đạt 205% kế hoạch). 100% hộ gia đình người có công có mức sống bằng hoặc khá hơn mức sống của dân cư nơi cư trú (đạt 100% kế hoạch)" - Ông Tạ Hồng Quang đánh giá.

Triển khai các chính sách an sinh xã hội, chính sách giảm nghèo, trợ cấp xã hội thường xuyên và trợ giúp đột xuất cho người dân theo đúng quy định, đảm bảo 100% đối tượng đủ điều kiện được nhận trợ cấp xã hội hàng tháng. Toàn tỉnh đang thực hiện trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng cho 42.651 đối tượng bảo trợ xã hội; 5.522 hộ gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng; nuôi dưỡng. Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2022 đạt 0,66% (đạt 188% kế hoạch). Bên cạnh đó các hoạt động khác như bảo vệ, chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới, an toàn vệ sinh lao động... cũng được Khánh Hòa thực hiện vượt chỉ tiêu đề ra.

UBND tỉnh Khánh Hòa tặng Bằng khen cho các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2022

UBND tỉnh Khánh Hòa tặng Bằng khen cho các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2022

Ghi nhận sự phấn đấu, đóng góp của các tập thể và cá nhân đã góp phần tích cực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của ngành, Bộ LĐ-TB&XH đã trao cờ thi đua xuất sắc cho tập thể Sở LĐ-TB&XH tỉnh Khánh Hòa. Ông Huỳnh Hào Kiệt-Phó Trưởng Khoa Kỹ thuật-Công nghệ, Trường TCN Diên Khánh được Bộ tặng Bằng khen. Dịp này, UBND tỉnh đã tặng cờ thi đua cho Trường TCN Diên Khánh. Công nhận tập thể Lao động xuất sắc cho 4 đơn vị là Trường TCN Diên Khánh, Trường TCN Vạn Ninh, Trường TC Kinh tế Khánh Hòa và Trường TCN DTNT Khánh Vĩnh. UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 1 đơn vị là Trường TCN Vạn Ninh và tặng Bằng khen cho 3 cá nhân. Ngoài ra UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 100/QĐ-UBND ngày 12/01/2023 khen thưởng cho nhiều tập thể và cá nhân có thành tích trong tổng kết phong trào thi đua năm 2022.

"Năm 2023, kinh tế-xã hội tỉnh Khánh Hòa diễn ra trong bối cảnh khó khăn và thuận lợi đan xen. Để tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng và thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 đã đề ra, tiến tới hoàn thành mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2022-2025, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 mà Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị đã đề ra, toàn ngành quyết tâm tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết liệt hành động, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, phấn đấu nỗ lực vượt qua những khó khăn thử thách để  hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ về lao động, người có công và xã hội trong năm 2023"-Ông Đinh Văn Thiệu-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo.

                                                                                                 

THU HÀ

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh