THỨ BẨY, NGÀY 10 THÁNG 12 NĂM 2022 01:17

Khi nào cần đi xét nghiệm HIV?

Tại hướng dẫn điều trị và chăm sóc HIV/AIDS được Ban hành kèm theo Quyết định số 5465/QĐ-BYT ngày 20/11/2019 của Bộ Y tế đã hướng dẫn cụ thể về công tác tư vấn, xét nghiệm, chẩn đoán HIV. Trong đó, các trường hợp cần được tư vấn xét nghiệm HIV gồm.
infographic 6

Đồ họa TRẦN HUYỀN

Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh