THỨ BẨY, NGÀY 29 THÁNG 01 NĂM 2022 01:55

Kho bạc Nhà nước dự kiến huy động 105.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ trong quý 1/2022

Thực hiện nhiệm vụ huy động vốn cho ngân sách trung ương năm 2022, Kho bạc Nhà nước vừa thông báo kế hoạch đấu thầu trái phiếu chính phủ (TPCP) qua Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trong quý I/2022.
Kho bạc Nhà nước dự kiến huy động 105.000 tỷ đồng TPCP trong quý I/2022.

Kho bạc Nhà nước dự kiến huy động 105.000 tỷ đồng TPCP trong quý I/2022.

Theo đó, tổng mức phát hành TPCP là 105.000 tỷ đồng (bao gồm cả khối lượng phát hành Bảo hiểm xã hội Việt Nam). 

Khối lượng dự kiến theo kỳ hạn như sau: Kỳ hạn 5 năm dự kiến phát hành 5.000 tỷ đồng; kỳ hạn 7 năm dự kiến phát hành 5.000 tỷ đồng; kỳ hạn 10 năm dự kiến phát hành 35.000 tỷ đồng; kỳ hạn 15 năm dự kiến phát hành 40.000 tỷ đồng; kỳ hạn 20 năm dự kiến phát hành 10.000 tỷ đồng; kỳ hạn 30 năm dự kiến phát hành 10.000 tỷ đồng.

Kho bạc Nhà nước cho biết, trong quá trình thực hiện có thể sẽ điều chỉnh khối lượng phát hành các kỳ hạn trái phiếu phù hợp với tình hình thị trường và nhu cầu sử dụng vốn của ngân sách nhà nước.

PV

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh