CHỦ NHẬT, NGÀY 17 THÁNG 10 NĂM 2021 04:42

Khởi động đăng ký hồ sơ đề cử " Ký ức thế giới"

Tổ chức UNESCO vừa ra thông báo khởi động việc đăng ký hồ sơ trình, đưa vào Danh sách Di sản tư liệu thế giới của Chương trình Ký ức thế giới năm 2020 - 2023.


Khởi động đăng ký hồ sơ đề cử Ký ức thế giới - Ảnh 1.

Những bài thơ văn chọn lọc được khắc, chạm ở điện Thái Hòa (Đại nội Huế). Ảnh: Đắc Đức.

Sau khi được Ban chấp hành UNESCO phê duyệt việc sửa đổi Hướng dẫn chung về bảo vệ di sản tư liệu của Ủy ban cố vấn quốc tế đề xuất, UNESCO đã đưa ra thông báo khởi động việc đăng ký hồ sơ trình đưa vào Danh sách Di sản tư liệu thế giới của Chương trình Ký ức thế giới năm 2020 - 2023.

Song song với các hình thức đăng ký truyền thống (như gửi bằng thư điện tử và bản in), năm nay, các hồ sơ có thể gửi các biểu mẫu trên một nền tảng phần mềm trực tuyến bắt đầu từ ngày 30/7/2021.

Trên cơ sở Hướng dẫn chung về bảo vệ di sản tư liệu đã sửa đổi, các quốc gia thành viên của UNESCO phải đệ trình các hồ sơ thông qua Ủy ban quốc gia Chương trình Ký ức thế giới hoặc nếu không có Ủy ban này, gửi Ủy ban quốc gia UNESCO của họ. Vì lý do thực tiễn, mỗi quốc gia được đề cử giới hạn 02 hồ sơ, không bao gồm các đề cử đa quốc gia.

Các hồ sơ đề cử được đánh giá dựa trên bộ tiêu chí, bao gồm: tính xác thực, tính toàn vẹn và ý nghĩa thế giới, đồng thời, kèm theo đó cần nêu rõ tác động và tầm quan trọng của di sản tư liệu đối với ký ức thế giới. Thông tin cụ thể về quy trình đề cử và tiêu chí ghi danh được nêu rõ trong Hướng dẫn chung về bảo vệ di sản tư liệu thế giới.

Đề đảm bảo tính đại diện cho tất cả các khu vực đối với các hồ sơ ghi danh, Ban Thư ký Chương trình Ký ức thế giới sẽ hỗ trợ các Quốc gia thành viên trong việc xác định giá trị các di sản ứng với Danh sách đủ điều kiện. Đưa ra những góp ý về phương thức chuẩn bị, quy trình gửi hồ sơ, danh sách dự kiến cũng như thực hiện Khuyến nghị của UNESCO năm 2015 liên quan đến bảo tồn và tiếp cận di sản tư liệu, bao gồm cả ở dạng kỹ thuật số.

XQ

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh