THỨ HAI, NGÀY 27 THÁNG 03 NĂM 2023 04:53

Không để người bệnh BHYT phải tự mua thuốc điều trị

Theo Công văn số 224/BHXH-CSYT do Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa ban hành, năm 2023, các cơ quan chức năng chú trọng triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác thực hiện chính sách bảo hiểm y tế (BHYT).
thanhtoan_bhyt

Nhiệm vụ nổi bật là các bên tổ chức thực hiện dự toán và thanh toán chi khám, chữa bệnh BHYT. Để thực hiện, BHXH các tỉnh, thành phố chủ động phối hợp Sở Y tế, Sở Tài chính tham mưu với UBND tỉnh, thành phố ban hành văn bản chỉ đạo giám sát việc thực hiện dự toán chi khám, chữa bệnh BHYT năm 2023 ngay sau khi có quyết định giao dự toán của Thủ tướng Chính phủ. Cùng với đó, chính quyền các địa phương chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh nâng cao tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí trong khám, chữa bệnh BHYT, có các giải pháp ngăn chặn tình trạng lạm dụng, trục lợi Quỹ BHYT…

Về hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT, các bên có trách nhiệm, nghĩa vụ thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành và các văn bản khác liên quan.

Việc tham gia đấu thầu thuốc, quản lý, sử dụng và thanh toán chi phí thuốc BHYT, các bên cần thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của BHXH Việt Nam với tinh thần không thiếu thuốc phục vụ công tác khám, chữa bệnh và không để người bệnh BHYT phải tự mua thuốc thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT.

Ngoài ra, BHXH các tỉnh, thành phố cần phối hợp với Sở Y tế tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh, thành phố quyết định mở rộng danh mục đấu thầu thuốc tập trung ở cấp địa phương, ưu tiên mở rộng danh mục với các thuốc có tỷ trọng sử dụng lớn về giá trị hoặc số lượng...

Đặc biệt, các bên cần tăng cường giám định việc sử dụng và thanh toán chi phí thuốc theo quy định của Bộ Y tế cùng các văn bản hướng dẫn khác; chủ động đánh giá, phân tích các trường hợp chỉ định thuốc có đơn giá cao hoặc giá trị thanh toán cao, tỷ trọng lớn, hạn chế tối đa tình trạng chênh lệch lớn về đơn giá.

Tại các cơ sở khám, chữa bệnh ngoài công lập, các bên cần tăng cường kiểm soát chi phí thuốc, bao gồm: Danh mục thuốc, giá thuốc, cơ cấu sử dụng thuốc đảm bảo tính hợp lý, hiệu quả.

Nhiệm vụ quan trọng khác ngành BHXH cần thực hiện là quản lý, thanh toán chi phí vật tư y tế; tiến hành giám định BHYT. Kết quả giám định cần được cập nhật chi tiết trên phần mềm giám định. Từ kết quả giám định, lực lượng chức năng có trách nhiệm phân tích, đánh giá rõ ràng, cụ thể về số lượt, số chi và tốc độ gia tăng chi phí theo các nhóm đối tượng, hình thức khám, chữa bệnh, nhóm chi phí.

QUÝ ĐỨC

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh