THỨ SÁU, NGÀY 31 THÁNG 03 NĂM 2023 06:35

Không tổ chức lớp không chuyên trong trường trung học phổ thông chuyên

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 05/2023/TT-BGDĐT về quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên, có hiệu lực từ ngày 15-4-2023.
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Một trong những quy định đáng chú ý là không tổ chức lớp không chuyên trong trường trung học phổ thông chuyên. Mỗi lớp chuyên có không quá 35 học sinh.

Hệ thống trường chuyên bao gồm trường chuyên thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và trường chuyên thuộc cơ sở giáo dục đại học. Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có ít nhất một trường chuyên.

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, lớp học trong trường chuyên được tổ chức theo môn học trong chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, bao gồm: Ngữ văn, lịch sử, địa lý, ngoại ngữ, toán, tin học, vật lý, hóa học, sinh học. Trên cơ sở các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục và đề nghị của hiệu trưởng trường chuyên, cơ quan quản lý trường chuyên quyết định số môn học được tổ chức lớp chuyên và số lớp chuyên đối với từng môn chuyên.

Về công tác tuyển sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, chậm nhất 60 ngày trước ngày tổ chức thi tuyển, trường chuyên thông báo công khai kế hoạch tuyển sinh trên cổng thông tin điện tử của cơ quan quản lý trường chuyên và của trường chuyên. Sở giáo dục và đào tạo, cơ sở giáo dục đại học có trường chuyên quy định việc đăng ký dự tuyển, hồ sơ dự tuyển và điều kiện dự tuyển.

Sở giáo dục và đào tạo (đối với trường chuyên thuộc tỉnh), cơ sở giáo dục đại học (đối với trường chuyên thuộc cơ sở giáo dục đại học) quy định môn thi, hình thức thi và thời gian làm bài của mỗi môn thi theo từng môn chuyên; hệ số điểm bài thi (nếu có), điểm xét tuyển; ban hành quyết định thành lập các hội đồng ra đề thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo; phê duyệt danh sách học sinh trúng tuyển. 

Việc tổ chức ra đề thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo được vận dụng theo quy định tại quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông hiện hành. 

PV

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh